Międzynarodowy

termin składania prac

30.06.2024

Obiekt Roku w Systemach Aluprof

organizator: Aluprof

Firma Aluprof ogłosiła V edycję organizowanego co dwa lata międzynarodowego konkursu na najlepszy obiekt zrealizowany przy wykorzystaniu produktów marki. Jakie projekty mają szansę zyskać tytuł „Obiekt Roku w Systemach Aluprof”?

Firma Aluprof ogłosiła V edycję organizowanego co dwa lata międzynarodowego konkursu na najlepszy obiekt zrealizowany przy wykorzystaniu produktów marki. Jakie projekty mają szansę zyskać tytuł „Obiekt Roku w Systemach Aluprof”?

cel

Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszych brył budynków zrealizowanych przy wykorzystaniu systemów firmy Aluprof, a tym samym promowanie współczesnej architektury oraz stworzenie forum do dyskusji na temat najnowszych projektów i realizacji architektonicznych.

warunki

Swoje zgłoszenia do konkursu „Obiekt Roku w Systemach Aluprof” nadsyłać mogą zarówno pracownie architektoniczne, jak i samodzielnie tworzący projektanci. W V edycji konkursu pod uwagę brane będą realizacje powstałe między 1 stycznia 2022 roku a 30 czerwca 2024 roku, w których wykorzystano systemy firmy Aluprof.
 
Projekty zgłaszać można poprzez specjalny formularz dostępny na stronie internetowej konkursu, wykorzystując pocztę tradycyjną (decyduje data stempla pocztowego) lub elektroniczną, przesyłając zgłoszenie na adres konkurs@aluprof.eu.
 
Konkurs podzielono na trzy etapy: 
Etap 1: Organizator konkursu ze wszystkich nadesłanych prac wyłoni 50, które zakwalifikują się do II etapu. Obiekty, które zakwalifikowały się do puli 50 obiektów, zostaną opublikowane na stronie konkursu w ciągu 15 dni od zakończenia terminu nadsyłania zgłoszeń.
 
Etap 2: Jury konkursowe z zakwalifikowanych wcześniej prac wyłoni 10, które zostaną zakwalifikowane do III etapu.
 
Etap 3: W III etapie jury wybierze 3 prace, które zdobędą wskazane nagrody pieniężne.
 
Swoje głosy oddawać będą mogli także internauci, a najlepiej oceniony przez nich projekt otrzyma Wyróżnienie Internautów.
 
Szczegółowy opis konkursu zawarty jest w regulaminie.

kalendarium

  • Termin przesyłania zgłoszeń: do 30 czerwca 2024 roku
  • Głosowanie internautów: 1 lipca – 16 sierpnia 2024 roku
  • Obrady jury: lipiec–wrzesień 2024 roku
  • Ogłoszenie wyników: 16 października 2024 roku

nagrody

  • I miejsce: 50 000 zł
  • II miejsce: 30 000 zł
  • III miejsce: 15 000 zł

jury konkursu

ogłoszenie składu jurorskiego już wkrótce

więcej informacji

Więcej szczegółów znajdziecie na stronie konkursu.

warunki

https://future-builders.com/konkurs

regulamin

https://future-builders.com/konkurs/regulamin-konkursu

Materiał w architekturze — trendy 2024
LS Dark — żaluzje zaciemniające

TECTUS®
całkowicie ukryty system zawiasów

www.simonswerk.com
INSPIRACJE