Kraków

termin składania prac

27.06.2022

Open Art. Open call w ramach Open Eyes Art Festival 2022

organizator: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Ruszył nabór studenckich projektów zespołowych do Open Art w ramach festiwalu Open Eyes Art Festival i Sztuka na UEK, który w tym roku odbywa się między 15 października a 23 listopada. Celem naboru jest stworzenie przestrzeni dla inicjatyw studenckich i artystycznej współpracy, oraz tworzenie w duchu wolności artystycznej.

cel

Ruszył nabór studenckich projektów zespołowych do Open Art w ramach festiwalu Open Eyes Art Festival i Sztuka na UEK, który w tym roku odbywa się między 15 października a 23 listopada.

Open Eyes Art Festival to wydarzenie społeczno-kulturalne towarzyszące kongresowi Open Eyes Economy Summit, którego tegoroczna edycja odbędzie się 22 i 23 listopada w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie oraz za pomocą platformy streamingowej. 

Organizowany przez krakowską Akademię Sztuk Pięknych Open Eyes Art Festival jest przestrzenią prezentacji wszelkich form i dziedzin sztuki: malarstwa, rzeźby, filmu, fotografii, grafiki, designu, intermediów, konserwacji, performansu i innych. Festiwal to przestrzeń, w której sztuka kreuje otaczającą nas rzeczywistość i otwiera oczy na problemy współczesnego świata.

Celem naboru jest stworzenie przestrzeni dla inicjatyw studenckich i artystycznej współpracy, tworzenie w duchu wolności artystycznej.

warunki

Do naboru mogą być zgłaszane studenckie projekty zespołowe, których autorzy pochodzić będą z co najmniej dwóch wydziałów ASP lub realizowane przez studentów ASP we współpracy z innymi uczelniami. Zgłaszany projekt musi mieć wyznaczoną osobę — koordynatora projektu. Autorzy w chwili składania wniosków muszą mieść status studentka ASP albo doktoranta.

Nabór jest wolny od narzuconej tematyki, bo Open Eyes Art Festival to otwartość dla kreacji i aktywności twórczej.

Mogą być to:

 • działania artystyczne, projektowe i konserwatorskie,
 • wydarzenia naukowe i interdyscyplinarne,
 • projekty wystawiennicze,
 • akcje artystyczne,
 • warsztaty,
 • prezentacje,
 • performans,
 • sympozja itp.

Priorytetem kwalifikacyjnym będzie przede wszystkim:

 • odpowiednio opisana we wniosku jakość artystyczna projektu,
 • walory oryginalności/nowatorstwa,
 • oddziaływanie na środowisko studenckie
 • oddziaływanie społeczne.

Zgłoszenie w naborze jest jednoznaczne ze zobowiązaniem do wykonania projektu w ramach otrzymanej kwoty i zaprezentowaniem go w ramach wydarzenia, które będzie częścią Open Eyes Art Festival.

nagrody

Nagrodzone projekty otrzymają dofinansowanie w wysokości do 10 tys. zł. Łączna pula nagród wynosi 200 tys. zł — finansowanie przez ASP w Krakowie i Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Wybrane projekty będą realizowane w Krakowie w przestrzeniach:

 • Kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego, ul. Rakowicka 27,
 • Budynku przy ul. Piłsudskiego 4

kalendarium

 • termin wysłania zgłoszeń – do 27 czerwca 2022 roku, na adres openart@asp.krakow.pl
 • wyniki naboru – do 13 lipca 2022 roku,
 • Open Eyes Festival – od 15 października do 23 listopada 2022 roku.

jury

Do realizacji zostaną zakwalifikowane projekty wyłonione przez jury w składzie:

 • dr hab. Robert Sowa – prorektor ds. studenckich i kształcenia,
 • przedstawiciel Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
 • Marek Karpiński – kierownik Działu Promocji i Organizacji Wydarzeń ASP,
 • kuratorki Open Art'u,
 • studenci ASP, reprezentujący kierunki, wskazani przez samorząd (7 osób).

więcej informacji

Regulamin ze szczegółowymi wytycznymi dotyczącymi open callu oraz zasadami składania zgłoszeń jest dostępny na stronie ASP w Krakowie.


Zapraszamy także na organizowany przez Open Eyes Economy i Urząd Miasta Łodzi międzynarodowy kongres Regeneracji Miast. Hasłem tegorocznej edycji, która odbędzie się w dniach 7-8 czerwca br. w Łodzi, jest „Klimatyczna Regeneracja Miast”. Architektura & Biznes jest głównym partnerem medialnym wydarzenia.

warunki

https://www.asp.krakow.pl/aktualnosci/oglaszamy-open-call-do-open-art-2022

regulamin

https://www.asp.krakow.pl/images/aktualnosci/2022/Dokumenty/Open_art_22_regulamin.pdf

Pełna deska tarasowa perfekcyjnie imitująca drewno
Laminaty architektoniczne EASYDECOR – połączenie atrakcyjności z użytecznością
Schody strychowe i modułowe, wyłazy dachowe
INSPIRACJE