Olsztyn

termin składania prac

20.06.2021

„Pamiątka regionu Warmii i Mazur”

organizator: Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza do udziału w konkursie „Pamiątka regionu Warmii i Mazur”, którego ideą jest wyróżnienie oryginalnych przedmiotów kojarzących się z Warmią i Mazurami i stanowiących atrakcyjną pamiątkę z regionu.

cel

Celem konkursu jest pozyskanie regionalnej pamiątki, która kojarzy się z Warmią i Mazurami, symbolizuje jej kulturę, tradycje regionalne i zwyczaje.

warunki

Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny. Technika wykonania prac jest dowolna, może to być m.in. rzeźba, płaskorzeźba, grafika, wyrób plecionkarski, kowalstwo artystyczne czy wytwory rękodzieła artystycznego. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie trzy prace. Uczestnikami konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, także twórcy i artyści, którzy prowadzą działalność gospodarczą samodzielnie lub są zrzeszeni w związkach i stowarzyszeniach. Konkurs będzie rozstrzygany w dwóch etapach. Szczegółowe warunki uczestnictwa oraz wytyczne dot. prac w załączonym regulaminie.

kalendarium

  • Termin składania prac: 20.06.2021 r.
  • Ogłoszenie wyników: do 27.09.2021 r.

nagrody

  • I Nagroda: 4 500 zł
  • II Nagroda: 2 500 zł
  • III Nagroda: 1 500 zł

więcej informacji

Szczegółowe informacje na stronie organizatora konkursu.

regulamin

https://warmia.mazury.pl/images/Departamenty/Departament_Turystyki/1ro%C5%BCne_dokumenty/pamiatka_regionu2021/regulamin_konkursu_Pamiatka_regionu_Warmii_i_Mazur_2021.docx

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE