Wrocław

termin składania prac

25.06.2021

Piękny Wrocław

organizator: Prezydent Wrocławia, Towarzystwo Miłośników Wrocławia

Prezydent Wrocławia i Towarzystwo Miłośników Wrocławia zapraszają do udziału w 31. edycji konkursu „Piękny Wrocław”, w którym wyłonione zostaną najlepsze realizacje architektoniczne 2020 roku. Konkurs ma na celu promocję architektury Wrocławia i uhonorowanie wartościowej pracy twórczej.

cel

Celem konkursu jest promowanie architektury Wrocławia i uhonorowanie szczególnie wartościowych dokonań twórczych. Zadaniem konkursu jest wybór najlepszych obiektów spośród tych, których budowa zakończyła się w okresie poprzedzającym kolejną edycję konkursu oraz w miesiącu styczniu roku, w którym odbywa się konkurs. W imieniu organizatora konkurs przeprowadza Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia.

warunki

Głównym kryterium oceny prac zgłaszanych do konkursu są walory architektoniczne, przestrzenne, a także funkcjonalno-użytkowe.

Nagrody zostaną przyznane w następujących kategoriach:

 • budynek lub obiekt użyteczności publicznej
 • budynek mieszkalny, wielorodzinny
 • budynek mieszkalny, jednorodzinny
 • budynek produkcyjny,przemysłowy
 • obiekt inżynierski, przestrzeń publiczna

Ponadto, zostanie przyznana nagroda specjalna dla modernizacji obiektu historycznego. Szczegółowe informacje na temat warunków udziału w załączonym regulaminie.

kalendarium

Termin składania prac konkursowych: 25.06.2021 r.
Rozstrzygnięcie konkursu: jesień 2021

nagrody

 • Nagrody i wyróżnienia w każdej z ww. kategorii w postaci dyplomów i statuetek
 • Grand Prix

sąd konkursowy

 • Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa UMW - przewodniczący
 • 1 członek Kapituły rekomendowany przez Prezydenta Wrocławia
 • 2 członków Kapituły rekomendowanych przez Towarzystwo Miłośników Wrocławia
 • 2 członków Kapituły rekomendowanych przez Stowarzyszenie Architektów Polskich i Dolnośląską Okręgową Izbę Architektów

więcej informacji

Szczegółowe informacje i materiały do pobrania na stronie organizatora.

regulamin

https://bip.um.wroc.pl/attachments/download/101423

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE