Opole

termin składania prac

22.04.2021

Przebojem na mural

organizator: Narodowe Centrum Polskiej Piosenki

Narodowe Centrum Polskiej Piosenki ogłosiło konkurs na projekt i wykonanie trzech murali, które pojawią się w okolicach słynnego amfiteatru w Opolu. Projekty murali powinny być inspirowane wyjątkową formą artystycznej działalności, jaką jest piosenka, nawiązując zarazem do historii polskiej muzyki, tradycji opolskich festiwali i ich największych przebojów.

cel

Celem konkursu na projekt i wykonanie jest wyłonienie projektów trzech murali (nagroda główna oraz dwa wyróżnienia), które zostaną zrealizowane przez laureata nagrody głównej oraz autorów dwóch wyróżnionych projektów, na murze zlokalizowanym w sąsiedztwie wejścia technicznego do Amfiteatru NCPP przy ul. Piastowskiej 14a w Opolu.

warunki

Konkurs skierowany jest do artystów tworzących murale, którzy wykonali już co najmniej dwie prace tego typu (wymóg ten dotyczy również zespołu autorskiego). Projekt muralu powinien być inspirowany wyjątkową formą artystycznej działalności, jaką jest piosenka, nawiązując zarazem do historii polskiej muzyki, tradycji opolskich festiwali i ich największych przebojów. Mural powinien być wykonany w sposób trwały farbami na bazie farb akrylowych lub innychprofesjonalnych farb elewacyjnych (również w formie sprayu). Zgłoszenie projektu do konkursu jest bezpłatne. Każda osoba/zespół autorski może zgłosić maksymalnie trzy prace. Szczegółowe warunki udziału i wytyczne dot. projektu muralu w załączonym regulaminie.

kalendarium

  • Termin zgłaszania prac: 22.04.2021 r. do godz. 14.00
  • Ogłoszenie wyników: 04.05.2021 r.

nagrody

  • Nagroda główna: 7 000 zł
  • I Wyróżnienie: 3 000 zł
  • II Wyróżnienie: 3 000 zł

sąd konkursowy

  • Mariusz Waras (M-CITY) - artysta, twórca murali
  • Wojciech Kołacz (OTECKI) - artysta, twórca murali
  • Bartłomiej Trzos - artysta, profesor Wydziału Sztuki UO
  • Arkadiusz Wiśniewski - Prezydent Miasta Opola
  • Magdalena Matyjaszek - Naczelnik Wydziału Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej Miasta Opola

więcej informacji

Szczegółowe informacje na stronie organizatora.

regulamin

https://ncpp.opole.pl/pliki/news/Regulamin%20konkursu%20na%20projekt%20i%20wykonanie%20muralu.pdf

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE