Kraków

termin składania prac

19.10.2022

Konkurs na projekt przedpola Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej

organizator: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Kraków | inwestor: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Czas na zmiany na przedpolu gmachu Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej! Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki i krakowski oddział SARP zapraszają do udziału w konkursie na projekt zagospodarowania reprezentacyjnego terenu przed dawną rezydencją królewską w Łobzowie. Organizatorzy szukać będą w konkursowych pracach propozycji, które podejmą kontynuację historycznych i kulturowych tradycji miejsca oraz przywrócą świadomość społeczną zarówno o ważnym dla historii miasta obiekcie, jak i jednym z pierwszych ogrodów ozdobnych w Polsce.

Czas na zmiany na przedpolu gmachu Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej! Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki i krakowski oddział SARP zapraszają do udziału w konkursie na projekt zagospodarowania reprezentacyjnego terenu przed dawną rezydencją królewską w Łobzowie.

cel

Celem konkursu, jak czytamy w regulaminie, jest uzyskanie najlepszego rozwiązania zagospodarowania przedpola obecnej siedziby Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej przy ul. Podchorążych 1. Teren konkursu przylega do budynku, który mieścił dawniej kolejno słynący z pięknych ogrodów pałac królewski, Szkołę Kadetów, a od 1918 roku — Szkołę Podchorążych Piechoty, czyli Podchorążówki.

Obecnie przedpole porasta samosiewna zieleń, bez widocznego układu kompozycyjnego, a ślady historycznego założenia są nieczytelne. Założeniem organizatorów jest stworzenie na tym obszarze atrakcyjnego parku publicznego, funkcjonalnej przestrzeni dla PK.

warunki

Konkurs jest jednoetapowy, ograniczony, realizacyjny.

Organizatorzy szukać będą w konkursowych pracach propozycji, które podejmą kontynuację historycznych i kulturowych tradycji miejsca oraz przywrócą świadomość społeczną zarówno o ważnym dla historii miasta obiekcie, jak i jednym z pierwszych ogrodów ozdobnych w Polsce.

Ze względu na funkcję, jaką dziś pełni budynek, ważne jest podniesienie walorów estetycznych i standardu urządzenia parku, a także rozważenie elementów dydaktycznych i uwzględnienie aspektów środowiskowych bazujących na rozwiązaniach opartych na przyrodzie (nature-based solutions). Zamawiający, jak czytamy w regulaminie, oczekuje rozwiązań innowacyjnych, sprzyjających kreatywności studentów i edukacji odwiedzających, miejsca atrakcyjnego dla spotkań i wydarzeń, w którym znajdzie się przestrzeń dla nauki (warsztaty) i sztuki (wystawy).

Więcej informacji w regulaminie konkursu.

nagrody

 • I Nagroda  15 000 zł brutto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie na podstawie pracy konkursowej kompleksowej dokumentacji
 • II Nagroda  10 000 zł brutto
 • III Nagroda 5 000 zł brutto

kalendarium

 • zalecany termin składania pytań o wyjaśnienie treści regulaminu konkursu: do 29 lipca 2022 r.
 • składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: do 15 sierpnia 2022 r., do godz. 14:00
 • wysłanie zawiadomień o dopuszczeniu do udziału w konkursie: do 26 sierpnia 2022 r.
 • zalecany termin składania pytań o wyjaśnienie treści regulaminu: do 9 września 2022 r.
 • składanie prac konkursowych: do 19 października 2022 r., do godz. 14:00
 • rozstrzygnięcie, publiczne ogłoszenie wyników konkursu oraz otwarcie wystawy pokonkursowej: do 28 października 2022 r.

sąd konkursowy

 • prof. Magdalena Kozień-Woźniak – Dziekana Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki, SARP Oddział Kraków, Sędzia Przewodnicząca

 • prof. Agata Zachariasz – z ramienia Zamawiającego, Sędzia Referent

 • Borysław Czarakcziew – Przewodniczący Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa

 • prof. Tomasz Kapecki – Prorektor ds. Ogólnych Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki, z ramienia Zamawiającego

 • prof. Tomasz Kozłowski – Prodziekan ds. Organizacji Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, SARP Oddział Kraków

 • Grzegorz Stawowy – Radny Miasta Krakowa

 • Marek Szeniawski – SARP Odział Warszawa

 • Jarosław Tabor – Zastępca Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

 • dr Piotr Turkiewicz – Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków

 • Witold Zieliński – Wiceprzewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów

 • dr Ernestyna Szpakowska-Loranc – SARP Oddział Kraków, Sekretarz konkursu

więcej informacji

Więcej szczegółów znajdziecie na stronie konkursu.

warunki

http://www.sarp.krakow.pl/2022/07/22/przedpole-wydzialu-architektury-politechniki-krakowskiej-konkurs-sarp-nr-1027/

regulamin

http://www.sarp.krakow.pl/wp-content/uploads/2022/07/PLO_Regulamin_Konkursu.pdf

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE