Warszawa

termin składania prac

07.09.2021

Przestrzeń wspólna jest wartością – IV edycja konkursu Nagroda NIAiU

organizator: Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki

Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki ogłosił czwartą edycję konkursu o Nagrodę NIAiU, który w tym roku będzie odbywał się pod nazwą „Przestrzeń wspólna jest wartością”. W konkursie rywalizują autorzy prac magisterskich, studenci kierunków architektura i urbanistyka, obronionych w latach 2020/2021.

cel

Celem konkursu jest promocja najlepszych dyplomów oraz motywowanie studentów do podejmowania tematu przestrzeni wspólnych i publicznych, czy obiektów użyteczności publicznej w swoich pracach magisterskich.

warunki

W konkursie mogą brać udział autorzy prac magisterskich obronionych w latach 2020/2021 na kierunkach architektura i urbanistyka. Zgłoszenia można dostarczyć osobiście lub przesłać na adres: Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki, ul. Foksal 4, 00-366 Warszawa (z dopiskiem Nagroda NIAiU 2021), do 7 września 2021 r. do godz. 16.00. Decyduje data doręczenia pracy do siedziby Instytutu. W przypadku przesyłki pocztowej decyduje data stempla pocztowego.

Nagroda przyznawana jest w dwóch kategoriach:

 • projektowej: ocenione zostaną prace z zakresu architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki, gospodarki przestrzennej, wzornictwa, grafiki użytkowej, konserwacji zabytków oraz dziedzin pokrewnych obejmujące projekty dotyczące przestrzeni publicznych – np. place, ulice, przestrzenie zielone, rekreacyjne, obiekty sportowe, projektów w skali urbanistycznej – np. projekty urbanistyczne, strategie rewitalizacji oraz budynków użyteczności publicznej – m.in. szkoły, szpitale, urzędy, obiekty kultury.

 • teoretycznej: ocenione zostaną prace opisujące zjawiska zachodzące w przestrzeni publicznej, dotyczące budynków publicznych, typologii, historii i zmian społeczno-gospodarczych, tj. prace z zakresu historii sztuki, historii architektury, teorii architektonicznej, procesów demograficznych, socjologii, antropologii, filozofii, ekonomii, kulturoznawstwa, ochrony dóbr kultury, ochrony środowiska, prawa, zarządzania oraz wszystkich innych oraz wszystkich innych aspektów dotyczących kształtowania i funkcjonowania budynków i przestrzeni wspólnych.

kalendarium

 • Termin składania pytań: 15.08.2021 r.
 • Termin nadsyłania prac: 07.09.2021 r. do godz. 16:00
 • Ogłoszenie wyników: 08.10.2021 r.

nagrody

 • I nagroda w kategorii praktyka: 10 000 zł
 • I nagroda w kategorii teoria: 10 000 zł
 • Wyróżnienia (po dwa w każdej kategorii): 5 000 zł

sąd konkursowy

w kategorii projektowej:

 • dr hab. inż. arch. Bolesław Stelmach (dyrektor NIAiU)
 • mgr inż. arch. Magdalena Federowicz-Boule
 • dr inż. arch. Jerzy Grochulski

w kategorii teoretycznej:

 • dr inż. arch. Tomasz Sławiński (wicedyrektor NIAiU)
 • mgr Tomasz Fudala (kurator MSN)
 • dr hab. prof. Marta Leśniakowska (IS PAN)

więcej informacji

Szczegółowe informacje i materiały do pobrania dostępne na stronie konkursu.

regulamin

http://niaiu.pl/wp-content/uploads/2020/06/Regulamin-Nagroda-NIAiU-2020.pdf

Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE