Racibórz

termin składania prac

06.03.2023

Konkurs opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej zagospodarowania obrębu Starego Miasta w Raciborzu.

organizator: Gmina Racibórz, SARP Oddział Katowice | inwestor: Gmina Racibórz

Miasto Racibórz wraz z SARP Oddział w Katowicach zapraszają do udziału w jednoetapowym, realizacyjnym konkursie na projekt zagospodarowania przestrzeni obrębu Starego Miasta w Raciborzu.

cel

Celem Konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym koncepcji dla inwestycji „Zagospodarowanie obrębu Starego Miasta w Raciborzu”.

Konkurs jest konkursem realizacyjnym, którym nagrodą obok nagrody pieniężnej jest zaproszenie autora do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki.

Organizatorem konkursu jest Miasto Racibórz we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich (SARP) Odział w Katowicach. Konkurs otrzymał numer SARP 1036.

warunki

Konkurs SARP nr 1030 jest konkursem architektoniczno-budowlanym, ograniczonym i jednoetapowym. Przedmiotem konkursu jest koncepcja urbanistyczno-architektoniczna zagospodarowania terenu starego miasta w Raciborzu.

Rozwiązania urbanistyczno-architektoniczne przedstawiające sposoby kształtowania terenu opracowania konkursowego powinny uwzględniać funkcję placu oraz kontekst przestrzenny otoczenia. Koncepcja powinna podkreślić potencjał, możliwości użytkowe i atrakcyjność tego miejsca, a także wpasować się pod względem architektonicznym i urbanistycznym w sąsiadujące otoczenie (teren należy do obszaru Starego Miasta). Należy również określić optymalny z punktu widzenia Uczestnika program funkcjonalno-użytkowy terenu, uwzględniając uwarunkowania ekonomiczne i ekologiczne przed jakimi stają współczesne inwestycje publiczne.

Prace konkursowe będą oceniane przez pryzmat rozwiązań funkcjonalno-użytkowych terenu i ich powiązania z istniejącymi obiektami oraz przestrzeniami sąsiednimi, atrakcyjności proponowanych rozwiązań, kwestii technicznych, materiałowych i ekonomicznych, ale również realności przy przyjętych rozwiązań oraz rozwiązania strategii proekologicznej w zakresie adaptacji miasta do zmian klimatu i zrównoważonego rozwoju.

nagrody

 • I Nagroda — 50 000 złotych brutto.
 • II Nagroda — 30 000 złotych brutto.
 • Dwie nagrody w formie wyróżnień — 10 000 złotych brutto.

kalendarium

 • Ostateczny termin składania poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową wniosków o wyjaśnienie treści: do 4 dni przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie;
 • Składanie wniosków o dopuszczenie do konkursu: do 6 marca 2023 roku, do godz. 15.00;
 • Informacja o dopuszczeniu do udziału w konkursie: do 21 dni od terminu złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie;
 • Wnioski o wyjaśnienie regulaminu: do 24 kwietnia roku, do godz. 15:00;
 • Termin składania prac: do 15 maja 2023, do godz. 15.00;
 • Ogłoszenie wyników: do 21 dni od upływu terminu składania prac konkursowych;
 • Termin wystawy i dyskusji pokonkursowej — do 10 dni od terminu ogłoszenia wyników.

sąd Konkursowy

 • Piotr Średniawa – Przewodniczący Sądu konkursowego, Sędzia Referent. Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich — SARP Oddział Katowice
 • Rafał Paszenda – Zastępca Przew. Sądu konkursowego. Zastępca Referenta. Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich — SARP Katowice
 • dr Zbigniew Sąsiadek – Sędzia konkursowy. Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich — SARP Katowice
 • Marlena Wolnik – Sędzia konkursowy. Zastępczyni Referenta. Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich — SARP Katowice
 • dr Wojciech Gwizdak – Sędzia konkursowy. Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich — SARP Kielce
 • Dawid Wacławczyk – Sędzia konkursowy. Zastępca Prezydenta Miasta Racibórz
 • Piotr Glapa – Sędzia konkursowy. Naczelnik Wydziału Komunalnego UM Racibórz
 • Łukasz Konarzewski – Sędzia konkursowy. Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków
 • Ewa Klimaszewska – Sędzia konkursowa. Architektka Miejska w Raciborzu
 • Joanna Sokołowska-Moskwiak – Sędzia konkursowy. Dyrektora Instytutu Architektury Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Funkcję Sekretarza Organizacyjnego Konkursu pełni Aleksander Krajewski. Asystentem Sekretarza Organizacyjnego Konkursu został Wojciech Fudala.

 

Więcej szczegółów znajdziecie na stronie konkursu.

warunki

http://www.sarp.katowice.pl/Konkurs__997.html

regulamin

http://www.sarp.katowice.pl/Konkurs__997.html

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
Dachówki na elewacji – trend w architekturze 2024
DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
INSPIRACJE