Ogólnopolski

termin składania prac

31.01.2024

Projekt Dzieła Sztuki w Inwestycji

organizator: Fundacja Sztuka w Inwestycji | inwestor: SIM Śląsk Północ

Fundacja Sztuka w Inwestycji wraz ze spółką SIM Śląsk Północ ogłosiły konkurs na projekt powtarzalnego dzieła sztuki identyfikujący Inwestora. Konkurs skierowany jest do artystów i projektantów.

Fundacja Sztuka w Inwestycji wraz ze spółką SIM Śląsk Północ ogłosiły konkurs na projekt powtarzalnego dzieła sztuki identyfikujący Inwestora. Konkurs skierowany jest do artystów i projektantów.

cel

Celem konkursu jest stworzenie projektu dzieła sztuki, które ma charakter powtarzalny i będzie elementem identyfikującym działania inwestora. Prace mogą zostać wykonane w dowolnej technice, która pozwoli na multiplikowanie jej w kolejnych realizacjach inwestora. 

warunki

Konkurs skierowany jest do twórców działających na terenie całego kraju, bez ograniczeń wiekowych, dat powstania, czy wcześniejszego wykonania dzieł, czy też ich wcześniejszej prezentacji lub publikacji. Pracę można zgłaszać indywidualnie bądź w grupach.

Docelowy format działa ma wynosić wielkość do 2 metrów na 2 metry w przypadku elewacji lub terenów zielonych, lub mniejszej. Dzieło ma być multiplikowane w inwestycjach SIM Śląsk Północ. Regulamin wskazuje, by dzieło nawiązywało graficznie do treści i formy logotypu inwestora, jak i korzystało z elementów śląskiej tradycji i kultury zawartej w formie, materiale, treści lub kolorze.

nagrody

Dla zwycięzcy przewidziano nagrodę pieniężną w wysokości 5 000 złotych brutto.

kalendarium

  • Przesłanie zgłoszenia konkursowego — do 31 stycznia 2024 r.,
  • Publikacja werdyktu i wyboru zwycięzcy konkursu — nie wcześniej niż 15 lutego 2024 r.

sąd konkursowy

Komisja konkursowa zostanie powołana przez Fundację.  W skład komisji wejdzie Zarząd Fundacji oraz Przedstawiciel Inwestora.

warunki

https://www.sztukawinwestycji.pl/general-clean

regulamin

https://www.sztukawinwestycji.pl/general-clean

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE