Poznań

termin składania prac

08.02.2022

Studencki konkurs na koncepcję urbanistyczno-architektoniczną zagospodarowania terenów przy ul. F. Roosevelta w Poznaniu

organizator: Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania

Ruszył ogólnopolski konkurs studencki na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej miejskich działek, stanowiących zabudowane tereny położone przy ul. F. Roosvelta w Poznaniu. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej propozycji rozwiązań urbanistyczno-architektonicznych, które połączyłyby dwie dzielnice (Stare Miasto i Jeżyce) i ukazały potencjał drzemiący w niezagospodarowanych działkach należących do Miasta Poznania.

cel

15 października 2021 r. Miasto Poznań ogłosiło otwarty, jednoetapowy studencki konkurs na koncepcję urbanistyczno-architektoniczną zagospodarowania terenów przy ul. F. Roosevelta w Poznaniu.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej propozycji rozwiązań urbanistyczno-architektonicznych, które połączyłyby dwie dzielnice (Stare Miasto i Jeżyce) i ukazały potencjał inwestycyjny drzemiący w niezagospodarowanych działkach należących do Miasta Poznania położonych w ścisłym centrum miasta. Pośrednim celem konkursu jest szeroko rozumiana edukacja oraz wyłonienie i promocja młodych, uzdolnionych architektów i urbanistów.

 

 
film przedstawiający teren Poznania objęty konkursem

© Miasto Poznań

warunki

Konkurs adresowany jest do studentów i studentek kierunków: architektura, urbanistyka i gospodarka przestrzenna.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie, na podstawie wytycznych organizatora zawartych, koncepcji urbanistyczno-architektonicznej miejskich działek, stanowiących niezabudowane tereny położne przy ul. F. Roosevelta w Poznaniu. W granicach objętych opracowaniem konkursowym wyznaczono dwa pola inwestycyjne, na których mogłaby powstać zabudowa kubaturowa. Organizator dopuszcza dyskusję z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Poznania. Opracowaniem należy objąć obszar około 13 ha, znajdując się w ścisłym centrum Poznania, objętym ochroną konserwatorską.

Teren pól inwestycyjnych przez lata przeznaczony był pod komunikację kolejową i kołową, stanowiąc wyraźną granicę, początkowo pomiędzy miastem, a otaczającymi wsiami, a wraz z rozwojem miasta pomiędzy dzielnicami Poznania. Od początku teren ten nie był dostępny dla mieszkańców, korzystających wyłącznie z mostów. W XXI wieku na polu inwestycyjnym nr 2 zlikwidowano tory odstawcze i wprowadzono tory tramwajowe Poznańskiego Szybkiego Tramwaju, uzyskując wolną przestrzeń. Dostęp mieszkańców do wolnej przestrzeni jest jednakże ograniczony ze względów bezpieczeństwa.

Projektowane rozwiązanie powinno uwzględniać uwarunkowania konserwatorskie, jak i lokalizacyjne oraz sąsiedztwo po wschodniej i zachodniej stronie torów kolejowych.

kalendarium

  • Ogłoszenie konkursu: 15.10.2021 r.
  • Ostateczny termin składania zgłoszeń udziału w konkursie: 02.11.2021 r.
  • Termin składania prac konkursowych: 08.02.2022 r.
  • Ogłoszenie wyników: luty/marzec 2022

nagrody

Organizator na nagrody i wyróżnienia przewiduje pulę pieniężną w łącznej wysokości 20 tys. zł brutto, podzieloną w następujący sposób:

  • I nagroda w wysokości 7.000 zł
  • II nagroda w wysokości 4.000 zł
  • III nagroda w wysokości 3.000 zł
  • trzy wyróżnienia, każde w wysokości 2.000 zł

sąd konkursowy

Oceny prac konkursowych i rozstrzygnięcia konkursu dokona sąd konkursowy w składzie:

  • Piotr Sobczak — przewodniczący sądu konkursowego Architekt Miasta Poznania,
  • Przedstawiciel Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania,
  • Przedstawiciel Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków,
  • Przedstawiciel Zarządu Dróg Miejskich,
  • Przedstawiciel Miejskie Pracowni Urbanistycznej,
  • Przedstawiciel Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Poznań,
  • Przedstawiciel Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów,
  • Przedstawiciel Politechniki Poznańskiej,
  • Przedstawiciel Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

Sekretarzem Organizacyjnym Sądu konkursowego jest Katarzyna Budzińska z UMP WUiA.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany składu Sądu Konkursowego i osoby sekretarza, w szczególności z uwagi na zdarzenia losowe. Skład imienny sądu konkursowego zostanie niebawem ogłoszony.

więcej informacji

Więcej szczegółów i materiały do pobrania na stronie konkursu oraz w regulaminie.

regulamin

https://hades.um.poznan.pl/index.php/s/m22WcFRR6E9CYA9

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
Dachówki na elewacji – trend w architekturze 2024
DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
INSPIRACJE