Kraków

termin składania prac

30.09.2022

Studencki konkurs „Konserwacja: nowe wyzwania”

organizator: Wydział Architektury i Sztuk Pięknych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie | inwestor: Agencja Informacyjno-Promocyjna Raport

Trwa studencki konkurs konserwacji zabytków na najciekawsze projekty powstałe w ramach przedmiotu „Projektowanie konserwatorskie” na Wydziale Architektury i Sztuk Pięknych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

cel

Konkurs polega na wyłonieniu najciekawszych projektów, przygotowanych przez studentki/studentów i absolwentki/absolwentów studiów magisterskich Wydziału Architektury i Sztuk Pięknych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego na przedmiocie „Projektowanie konserwatorskie” w semestrze zimowym 2021/2022 i przyznaniu najlepszym projektom nagród i wyróżnień oraz na organizacji wystawy.

Jest to pierwszy konkurs konserwacji zabytków realizowany w ramach WAiSP we współpracy z Europejskim Kongresem Informacji Renowacyjnej.

warunki

Konkurs jest konkursem jednoetapowym.

Konkurs przeznaczony jest dla studentek/studentów i absolwentek/absolwentów studiów magisterskich WAiSP KAAFM, którzy w roku akademickim 2021/2022 byli studentami II roku studiów drugiego stopnia na kierunku „architektura”.

Aby wziąć udział w konkursie, należy przygotować planszę prezentującą projekt, zrealizowany w semestrze zimowy na zajęciach „Projektowanie Konserwatorskie”.

Na planszy powinny znaleźć się:

 • sytuacja,
 • charakterystyczne rzuty,
 • wybrane elewacje,
 • wybrane przekroje,
 • minimum dwie wizualizacje,
 • krótki opis projektu (maksymalnie 250 słów).

Plansze należy przesłać e-mailem w postaci pliku PDF o rozdzielczości 300 dpi pod adres: mpetri@365-afm.edu.pl.

nagrody

W kokursie zostaną przyznane poniższe nagrody:

 • I Nagroda – statuetka, nagroda książkowa, wydruk projektu w numerze 1/2023 czasopisma „Renowacje i Zabytki”, wydruk planszy na wystawę towarzyszącą EKIR,
 • II Nagroda – nagroda książkowa, wydruk projektu w numerze 1/2023 czasopisma „Renowacje i Zabytki”, wydruk planszy na wystawę towarzyszącą EKIR,
 • III Nagroda – nagroda książkowa, wydruk projektu w numerze 1/2023 czasopisma „Renowacje i Zabytki”, wydruk planszy na wystawę towarzyszącą EKIR,
 • trzy wyróżnienia równorzędne – wydruk planszy na wystawę towarzyszącą EKIR.

kalendarium

 • nadsyłanie prac: do 30 września 2022 roku do godz. 15.00,
 • ogłoszenie wyników i wernisaż: 27 października 2022 roku.

jury

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać sześcioosobowe jury złożone z przedstawicieli WAiSP KAAFM, fundatora oraz przedstawiciela SARP Kraków.

W skład jury wchodzą:

 • prof. Tomasz Węcławowicz – przewodniczący jury,
 • dr Katarzyna Banasik-Petri – prodziekana KAAFM,
 • dr Jerzy Wowczak,
 • dr Marta A. Urbańska, prof. PK – IARP,
 • Edward Hardt – EKIR,
 • Maria Petri – sekretarka konkursu.

więcej informacji

Więcej szczegółów oraz materiały do pobrania znajdziecie na stronie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

warunki

https://www.ka.edu.pl/aisp/aktualnosci/art,637,konkurs-konserwacja-nowe-wyzwania.html

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE