Wąsowo

termin składania prac

10.02.2024

Studencki konkurs na koncepcję zagospodarowania fragmentu parku przy pałacu w Wąsowie

organizator: Pałac w Wąsowie , Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej

Pałac w Wąsowie oraz Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej organizują studencki konkursu na koncepcje zagospodarowaniu fragmentu parku przy pałacu, który stanie się terenem rekreacyjnym.

cel

Celem konkursu jest opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu o przeznaczeniu rekreacyjnym przy pałacu, która będzie prezentować najlepsze rozwiązanie funkcjonalne, estetyczne i ekonomiczne.

warunki

Wyzwanie skierowane jest do wszystkich studentów i studentek I i II stopnia Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej. Konkurs ma charakter jednoetapowy i studialny.

Przedmiotem konkursu jest koncepcja zagospodarowania terenu przy pałacu w Wąsowie, przy ulicy Parkowej 1 w Wąsowie, o przeznaczeniu rekreacyjnym przedstawiająca wszystkie najważniejsze założenia proponowanego rozwiązania przestrzennego.

Wymagane elementy opracowania na planszach:

 • plan zagospodarowania terenu z rozróżnieniem elementów istniejących od projektowanych,
 • projekt zieleni — rzut, aksonometria, widoki perspektywiczne z uwzględnieniem gatunków roślin, nawierzchni, oświetlenia, małej architektury i pór roku,
 • trzy wizualizacje,
 • projekt małej architektury, detale architektoniczne, opis materiałów.

Do konkursu mogą zgłaszać się osoby pojedyncze lub zespoły (maksymalnie 3-osobowe).

Każda osoba / zespół chcący wziąć udział w konkursie składa jedną planszę 100×70 cm (orientacja pozioma) zakodowaną i zapakowaną. Wymagane elementy zgłoszenia:

 • jedna plansza z całą zawartością,
 • wersja pdf i jpg 300 dpi planszy przygotowanej, CD lub pendrive
 • zaklejona koperta z numerem kodującym planszę i nazwiskami autora/ów.

W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie publikowane, ani nie brały udziału w żadnym innym konkursie.

kalendarium

 • termin składania prac: do 10 lutego 2024 roku, w pokoju 109 na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej,
 • rozstrzygnięcie konkursu i wernisaż wystawy: do 16 marca 2024 roku.

nagrody

Organizator przewiduje następujące nagrody główne:

 • I Nagroda — 3 tys. zł,
 • II Nagroda — 1200 zł,
 • III Nagroda — 700 zł.

Wyróżnieni uczestnicy i uczestniczki otrzymają certyfikaty uczestnictwa i dyplomy.

sąd konkursowy

Oceny prac konkursowych dokona sąd w składzie: dwie osoby ze strony organizatora oraz trzech pracowników dydaktyczno-naukowych Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej. Skład sądu zostanie opublikowany na stronie internetowej Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej.

więcej informacji

Więcej szczegółów, materiały do pobrania i wytyczne konkursowe dostępne są na stronie Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej.

warunki

https://architektura.put.poznan.pl/artykul/konkurs-wasowo

regulamin

https://architektura.put.poznan.pl/sites/default/files/2023-12/Regulamin.pdf

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE