Kraków

termin składania prac

30.10.2024

XIV edycja Stypendium Twórczego SARP Kraków im. prof. Bohdana Lisowskiego

organizator: SARP Oddział Kraków

Uwaga krakowskie studentki i studenci Wydziałów Architektury! Ruszyła kolejna, już XIV edycja prestiżowego konkursu o Stypendium Twórcze SARP Oddział Kraków im. prof. Bohdana Lisowskiego. Termin składania wniosków upływa 30 października 2024 roku.

cel

Stypendium Twórcze SARP Oddział Kraków im. prof. Bohdana Lisowskiego przyznawane jest szczególnie uzdolnionym studentkom i studentom Wydziałów Architektury krakowskich uczelni wyższych, którzy ukończyli pomyślnie III rok studiów, uzyskali stopień inżynierski oraz rozpoczynają studia magisterskie (studia II stopnia).

Stypendium przyznawane jest w formie nagrody promującej młode talenty. Stypendium przeznacza się na umożliwienie doskonalenia umiejętności i zdolności twórczych, a także na podjęcie dodatkowej edukacji.

warunki

Konkurs o przyznanie stypendium skierowany jest do studentów i studentek Wydziałów Architektury krakowskich uczelni wyższych, którzy ukończyli studia I stopnia i rozpoczynają studia magisterskie (studia II stopnia).

Ubiegający się o stypendium powinni złożyć:

 • wniosek o przyznanie stypendium,
 • poświadczenie odpowiedniej jednostki administracyjnej Wydziału Architektury o wpisie na II stopień studiów,
 • portfolio w formacie A3 w układzie poziomym, liczące maksymalnie 30 stron,
 • płytę CD lub nośnik danych USB z wersją elektroniczną portfolio.

Jury stypendium, spośród zgłoszonych wniosków wybierze 6 nominacji, z których wyłoni laureata oraz wyróżnienia.

Stypendium danej osobie może być przyznane jeden raz. Każdorazowy stypendysta zobowiązany jest do złożenia do SARP Oddział Kraków (w terminie jednego miesiąca od zakończenia otrzymywania stypendium) sprawozdania merytorycznego z dokonań twórczych za okres korzystania ze stypendium.

kalendarium

 • termin składania wniosków o przyznanie stypendium: do 30 października 2024 roku do godz. 14.00
 • wyniki: informacja o dacie rozstrzygnięcia zostanie podana na stronie stypendium.

nagrody

Stypendium, w wysokości 8100 zł brutto (900,00 zł miesięcznie brutto) przyznane będzie na okres dwóch kolejnych semestrów, począwszy od października 2024 roku do czerwca 2025 roku i wypłacane przez SARP Oddział Kraków.

Oprócz stypendium organizatorzy przewidzieli wyróżnienia oraz nagrodę niespodziankę.

jury stypendium

W skład jury stypendium będą wchodzić:

 • przedstawiciel rodziny profesora Bohdana Lisowskiego,
 • przedstawiciel katedry uczelni, w której pracował profesor,
 • przedstawiciel SARP Oddział Kraków,
 • przedstawiciel laureatów stypendium z poprzednich edycji, który uzyskał tytuł magisterski,
 • przedstawiciele strategicznych darczyńców.

Pełna lista nazwisk zostanie ogłoszona na stronie konkursu.

więcej informacji

Więcej szczegółów, regulamin i wniosek dostępne są na stronie stypendium.

warunki

http://stypendium.sarp.krakow.pl/

regulamin

http://stypendium.sarp.krakow.pl/wp-content/uploads/2024/01/Regulamin-Stypendium-BL-edycja-14.-2024.pdf

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE