międzynarodowy

termin składania prac

26.06.2022

Tech For Peace – projektowy open call dla Ukrainy

organizator: Sygnis

Open Call „Tech for Peace” nie jest klasycznym konkursem, to interwencja — poszukiwanie nowych możliwych form pomocy dla dotkniętej wojną Ukrainy. Organizatorzy czekają na zgłoszenia w kategoriach: personal protection, mediacal, refugee support, post-conflict rehabilitation, peace propaganda.

cel

Open Call „Tech for Peace” nie jest klasycznym konkursem, to interwencja — poszukiwanie nowych możliwych form pomocy dla dotkniętej wojną Ukrainy, ale nie tylko. To wspólna witryna, która skupiać będzie projekty, które stanowią wsparcie dla każdego regionu dotkniętego konfliktem zbrojnym.

Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie rozwiązania bądź serii rozwiązań, które mogą być łatwo wytwarzane oraz wykorzystywane przez ludność cywilną, medyków czy służby militarne na terenach objętych konfliktami zbrojnymi. Działania projektowe przydadzą się zarówno teraz, jak i po zakończeniu wojny, kiedy nadejdzie wreszcie czas odbudowy.

Organizatorzy nie poszukują projektów broni.

Projekty mogą być zgłaszane w następujących kategoriach:

 • PERSONAL PROTECTION — projekty zarówno dla osób walczących, jak i ludności cywilnej, pomagające
  w ochronie zdrowia oraz życia swojego i innych,
 • MEDICAL — wsparcie dla szpitali, medyków i szpitali polowych w warunkach kryzysu
  oraz sprzęt okołomedyczny,
 • URBAN WARFARE — narzędzie wsparcia dla walczących partyzantów. Osłony, obiekty dywersyjne,
  zwiadowcze,
 • REFUGEE SUPPORT — wsparcie dla uchodźców, zarówno tych w drodze, jak i przebywających poza swoją ojczyzną (zarówno produkty, jak i informatory, mapy),
 • POST-CONFLICT REHABILITATION — wszelkie rozwiązania projektowe wspierające odbudowę kraju
  po zakończonej wojnie,
 • PEACE PROPAGANDA — rozwiązania projektowe lub graficzne aktywizujące ludzi, motywujące do organizacji oraz koordynacji wolontariatu, promujące zaangażowanie społeczne,
 • INNE — pomysły zgodne z ideą konkursu, a nie mieszczące się w żadnej ze wskazanych kategorii.

warunki

Konkurs ma charakter otwarty i jednoetapowy. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. W konkursie mogą brać udział uczestnicy indywidualni oraz zespoły projektowe. Każdy zespół traktowany jest jako pojedynczy uczestnik. Zespół wyznacza osobę, która reprezentuje go w konkursie.

Rozwiązania mogą mieć zarówno formę modeli 3D, jak i grafik 2D.

Projekty 2D powinny mieć charakter informacyjny — wspierający ludność mierzącą się ze skutkami konfliktu zbrojnego, lub promocyjny — motywujący do aktywności wolontariackiej, podnoszący morale i propagujący postawy pacyfistyczne.

Projekty 3D powinny być zoptymalizowane do druku 3D w technologiach FDM/SLS/MJF/SLA/DLP. Powinny oferować możliwość łatwego wdrożenia do szybkiej produkcji, niezbędnej w warunkach konfliktu zbrojnego.

Wybrane projekty, spełniające w ocenie jury podstawowe kryteria funkcjonalne, zamieszczone zostaną na stronie internetowej ukraine3d.sygnis.pl oraz w repozytorium stand-with-ukraine.3yourmind.com.

Estetyka prezentacji i jakość zdjęć czy renderów nie będzie brana pod uwagę, o ile w znaczący sposób nie zaburzy klarowności i czytelności przekazu.

Wszystkie projekty pozytywnie zaopiniowane przez jury zostaną upublicznione przez organizatora na stronie konkursu oraz w ramach europejskiego projektu www.3yourmind.com/stand-with-ukraine, aby umożliwić ich produkcję drukarzom 3D i firmom z branży w Ukrainie, Polsce i reszcie Europy/Świata.

nagrody

Prace konkursowe oceniane będą na podstawie:

 • praktyczności i potencjału wdrożeniowego — podstawowym kryterium oceny jest przydatność proponowanego rozwiązania
  i realna szansa jego wdrożenia, zarówno w warunkach produkcji poza strefą konfliktu, jak i u osób aktywnie działających w pobliżu linii frontu.
 • oryginalności pomysłu,
 • czytelności prezentacji — projekty muszą być zaprezentowane w sposób pozwalający na pełne zrozumienie przez docelowych użytkowników w warunkach kryzysu. Mile widziane są instrukcje wytwarzania i użytkowania.

W ramach open Calla przyznane zostaną trzy nagrody oraz wyróżnienia:

 • I Nagroda — drukarka 3D FDM Adventurer 3,
 • II Nagroda — drukarka 3D LCD Foto 6.0.,
 • III Nagroda — bon na wydruk dowolnego wybranego modelu 3D (w technologiach i gabarytach umożliwiających produkcję na maszynach z parku produkcyjnego organizatora).

W ramach wyróżnień przyznane zostaną bony na zakupy w Sygnis oraz bony na wydruk dowolnego wybranego modelu 3D.

kalendarium

 • nabór projektów — do 26 czerwca 2022, do godz. 23:59,
 • obrady jury — data zostanie wkrótce podana na stronie konkursu,
 • gala finałowa — data zostanie wkrótce podana na stronie konkursu.

Z uwagi na interwencyjny charakter akcji, organizator zastrzega prawo do upubliczniania i rozpowszechniania pozytywnie zaopiniowanych przez jury projektów od razu po ich nadesłaniu, przed ogłoszeniem wyników.

jury

W skład jury wchodzą:

 • eksperci druku 3D z Sygnis,
 • dr hab. Daniel Zieliński — Wydział Wzornictwa ASP w Warszawie,
 • kpt. lek. Magdalena Kozak — specjalistka medycyny ratunkowej,
 • aktywni członkowie polskich służb wojskowych (incognito),
 • aktywni członkowie ukraińskich Wojsk Obrony Terytorialnej (incognito),
 • Dariusz Aksamit — Stowarzyszenie Rzecznicy Nauki.

więcej informacji

Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie konkursu.

warunki

https://techagainsttanks.com/open-call/

regulamin

https://techagainsttanks.com/Regulamin_akcji_Tech_For_Peace_projektowy_Open_Call_dla_Ukrainy.pdf

Pełna deska tarasowa perfekcyjnie imitująca drewno
Laminaty architektoniczne EASYDECOR – połączenie atrakcyjności z użytecznością
Schody strychowe i modułowe, wyłazy dachowe
INSPIRACJE