Międzynarodowy

termin składania prac

22.06.2021

The White Lands

organizator: UNI

Organizacja UNI zaprasza do udziału w międzynarodowym konkursie „The White Lands”. Zadaniem uczestników będzie zaprojektowanie koncepcji zakwaterowanie pielgrzymów hadżdż w mieście Mina, którzy co roku odwiedzają Mekkę. Konkurs ma charakter koncepcyjny.

cel

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej koncepcji zakwaterowania pielgrzymów hadżdż w mieście Mina, a także promocja nowatorskich rozwiązań architektonicznych.

warunki

Zadanie konkursowe polega na opracowaniu modułowej koncepcji zakwaterowania pielgrzymów hadżdż w mieście Mina, którzy będą tam przebywać przez 6 dni. W projekcie należy uwzględnić m.in. tamtejsze warunki klimatyczne. Konkurs ma charakater koncepcyjny i prowadzony jest w języku angielskim. Zgłoszenia można nadsyłać indywidualnie lub zespołowo. Szczegóły na stronie organizatora.

kalendarium

  • Termin składania prac: 22.06.2021 r.
  • Ogłoszenie wyników: 21.07.2021 r.

nagrody

  • Główna nagroda: 5 000 $
  • Trzy nagrody Runner Up: 2 400 $
  • Siedem wyróżnień honorowych: 900 $
  • Trzy nagrody publiczności: 500 $

sąd konkursowy

  • Walaiporn NAKAPAN
  • Ibrahim Joharji

warunki

https://uni.xyz/competitions/the-white-lands/info/rules

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE