Poznań

termin składania prac

09.03.2024

Tramwaj przyszłości — linia inspiracji

organizator: Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej, Instytut Technologiczny Łukasiewicz,Modertrans Poznań.

Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej, Instytut Technologiczny Łukasiewicza i Modertrans Poznań ogłosiły konkurs skierowany do studentów Politechniki Poznańskiej.

Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej, Instytut Technologiczny Łukasiewicza i Modertrans Poznań ogłosiły konkurs skierowany do studentów Politechniki Poznańskiej.

cel konkursu

Celem konkursu jest zaprojektowanie koncepcji trójczłonowego tramwaju, który będzie odpowiadał estetyce i wymaganiom miast przyszłości.

warunki konkursu

Konkurs kierowany jest do studentów Politechniki Poznańskiej. Projekty mogą być zgłaszane indywidualnie lub w dwuosobowych grupach. Projekt musi być przygotowany na trzech poziomych planszach według wzoru dostarczonego przez organizatora. 

Plansze muszą zawierać wizualizację główną, widok rzutu aksonometrycznego i kilku ujęciach.

nagrody

  • I nagroda — 4000 pln
  • II nagroda — 2500 pln
  • III nagroda — 1500 pln

kalendarium

  • Możliwość zgłaszania pytań — do 27 maja 2024 r.
  • Przyjmowanie prac konkursowych w pokoju 317 Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej — 27 maja - 3 czerwca 2024 r.
  • Ogłoszenie zwycięzców — do 30 czerwca 2024 r.

Więcej informacji o konkursie na stronie organizatora. Pytania można kierować na adres ewa.grela@put.poznan.pl

warunki

https://architektura.put.poznan.pl/artykul/konkurs-urbanistyczny-w-krotoszynie-rozstrzygniety

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE