Katowice

termin składania prac

21.09.2021

„Twój dom – dialog z tradycją”. Konkurs architektoniczny na projekt domu jednorodzinnego dla terenów wiejskich i podmiejskich województwa śląskiego

organizator: Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Narodowy Instytut Dziedzictwa, SARP Oddział Katowice

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Narodowy Instytut Dziedzictwa oraz SARP Oddział Katowice zapraszają do udziału w konkursie architektonicznym „Twój dom – dialog z tradycją”. Zadanie konkursowe polega na opracowaniu projektu domu jednorodzinnego dla terenów wiejskich i podmiejskich województwa śląskiego. Konkurs ma charakter otwarty i prowadzony jest w jednym etapie.

cel

Celem konkursu jest znalezienie nowych wzorców zabudowy jednorodzinnej będących współczesną kontynuacją najlepszych tradycji budownictwa wiejskiego i terenów podmiejskich na terenie województwa śląskiego. Sąd konkursowy przyzna dodatkowe punkty projektom wpisującym się w filozofię Europejskiego Zielonego Ładu, m.in. w racjonalne gospodarowanie energią.

warunki

Konkurs ma charakter otwarty i ogólnopolski. Prowadzony będzie w procedurze jednoetapowej. Zgodnie z informacjami zawartymi w regulaminie konkursu jego uczestnikami mogą być: osoby fizyczne i prawne, zespoły projektowe, profesjonalni architekci oraz studenci wydziałów architektury z całej Polski. W przypadku zespołów projektowych – co najmniej jedna osoba powinna posiadać uprawnienia projektowe.

Zadaniem uczestników konkursu jest opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego obiektu budowlanego, który będzie przeznaczony do wielokrotnego zastosowania. Chodzi o tzw. „projekt gotowy” wolnostojącego domu, który wpisze się w tradycyjny krajobraz kulturowy województwa śląskiego.

Szczegółowe warunki udziału w konkursie oraz wytyczne dot. projektu dostępne w załączonym regulaminie.

kalendarium

 • Termin zadawania pytań dot. regulaminu: 30.07.2021 r.
 • Termin odpowiedzi na zadane pytania: 16.08.2021 r.
 • Termin składania prac konkursowych: 21.09.2021 r.
 • Ogłoszenie wyników konkursu: 13.10.2021 r.

nagrody

W kategorii profesjonalistów:

 • I nagroda: 25 000 zł
 • II nagroda: 20 000 zł
 • III nagroda: 15 000 zł

W kategorii studenckiej:

 • I nagroda: 6 000 zł
 • II nagroda: 3 000 zł
 • III nagroda: 1 000 zł

sąd konkursowy

 • arch. Piotr Lewicki (SARP, MPOIA RP) – przewodniczący sądu
 • arch. Mikołaj Machulik (SARP o/Katowice, SLOIA RP) – sędzia referent
 • arch. Hubert Wąsek (SARP o/Częstochowa, MPOIA RP) – sędzia referent
 • arch. Maciej Zuber (SARP o/Bielsko-Biała, SLOIA RP) – sędzia referent
 • Iwona Liżewska (Narodowy Instytut Dziedzictwa)
 • Agnieszka Olczyk (Narodowy Instytut Dziedzictwa)
 • arch. Joanna Porębska (Narodowy Instytut Dziedzictwa)
 • arch. Ewa Caban (Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego)
 • Łukasz Konarzewski (Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków)
 • arch. Wojciech Małecki (SARP o/Katowice, SLOIA RP)

Sekretarze konkursu:

 • arch. Arkadiusz Płomecki (SARP o/Katowice, SLOIA RP) – sekretarz organizacyjny
 • arch. Łukasz Niewiara (SARP o/Katowice, SLOIA RP) – zastępca sekretarza organizacyjnego

więcej informacji

Szczegółowe informacje i materiały do pobrania dostępne na stronie konkursu.

Materiał w architekturze — trendy 2024
LS Dark — żaluzje zaciemniające
INSPIRACJE