Kielce

termin składania prac

08.09.2021

„Wieje jak w …?”

organizator: Instytut Designu w Kielcach, Urząd Miasta Kielce

Instytut Designu w Kielcach oraz Urząd Miasta Kielce ogłosiły konkurs „Wieje jak w …?” na projekt instalacji artystycznej w przestrzeni publicznej poruszanej siłą wiatru. Konkurs skierowany jest przede wszystkim do osób zajmujących się projektowaniem profesjonalnie lub amatorsko oraz studentów kierunków artystycznych i projektowych.

cel

Celem konkursu jest znalezienie innowacyjnych projektów, które w ciekawy sposób zmieniają się pod wpływem wiatru i wpisują się w kielecki krajobraz.

warunki

Zadanie konkursowe polega na opracowaniu projektu instalacji artystycznej w przestrzeni publicznej, która będzie poruszana siłą wiatru. Konkurs jest skierowany przede wszystkim do osób zajmujących się projektowaniem profesjonalnie lub amatorsko oraz studentów kierunków artystycznych i projektowych.

Instalacja ma być zaprojektowana z możliwie neutralnych dla środowiska materiałów. Dodatkowym walorem będzie wartość użytkowa instalacji. Maksymalne wymiary instalacji to 2x2x2 metry.

W konkursie mogą wziąć twórcy występujący indywidualnie lub w zespole. Uczestnikami mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Prace konkursowe powinny być dotychczas niepublikowane. Nadesłanie pracy konkursowej jest jednoznaczne z oświadczeniem, że autorowi przysługują wyłączne i niczym nieograniczone autorskie prawa osobiste i majątkowe do zgłoszonej pracy oraz, że praca konkursowa jest w pełni oryginalna, nie zawiera żadnych niedozwolonych zapożyczeń z innych utworów i nie narusza żadnych praw osób trzecich.

Więcej szczegółów o warunkach udziału i wytycznych dot. prac konkursowych w załączonym regulaminie.

kalendarium

  • Nadsyłanie zgłoszeń: do 08.09.2021 r. do godz. 24.00
  • Ogłoszenie wyników: do 14.09.2021 r.

nagrody

  • nagroda główna: 7 000 zł
  • dwa wyróżnienia: 1 500 zł

Organizator zastrzega sobie prawo innego rozdysponowania nagrody.

sąd konkursowy

Skład jury zostanie podany do dn. 20.08.2021 r. na stronie organizatora.

więcej informacji

Więcej informacji na stronie organizatora.

regulamin

https://docs.google.com/document/d/1sVYhGg6MnHvYJmJZRwY0H3MDP7xgU8i7Ew0st0-o1HQ/edit?usp=sharing

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE