Ogólnopolski

termin składania prac

16.06.2022

„Wnętrze, Światło, Cień”. XIII edycja ogólnopolskiego otwartego studenckiego konkursu architektonicznego

organizator: Katedra Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego | inwestor: T3 Atelier, AGC Europe, Fagerhult, Rigips, Fundacja AP KunstArt Fund

Trwa XIII edycja ogólnopolskiego otwartego studenckiego konkursu architektonicznego „Wnętrze, Światło, Cień”. Tegorocznym tematem jest „Otwarcie w zamknięciu”, a organizatorzy stawiają pytanie, jak poprzez projektowanie i aranżację przestrzeni zminimalizować poczucie zamknięcia i odosobnienia. Prace można zgłaszać do 13 czerwca br.

cel

Kształtowanie przestrzeni wnętrza – architektonicznej duszy budowli – stanowi temat ogólnopolskiego studenckiego konkursu pod hasłem „Wnętrze Światło Cień”. Jest on realizowany rokrocznie przez Katedrę Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego pod patronatem Prorektora ds. Studenckich Politechniki Krakowskiej i Dziekana Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej oraz honorowym patronatem SARP Oddział Kraków. Uczestnicy, wykorzystując oświetlenie, jako tworzywo, równie konkretne, jak materiał ścian, stropów czy posadzek zmagają się z problemem definiowania charakteru przestrzeni wewnątrz budynku. Dopełnieniem autorskich idei są elementy wyposażenia ruchomego — identyfikowalne poprzez produkcję fabryczną ikony designu — wykreowane przez uznanych projektantów, w tym także architektów z całego świata.

Istotnym dążeniem organizatorów konkursu jest promowanie związków teorii z praktyką. Dlatego też stosowane w projektach produkty wybierane są spośród produktów katalogowych, dostępnych na rynku. Przykłady współczesnego wzornictwa postrzegane winny być nie tylko jako elementy niezbędne funkcjonalnie, ale również jako przedmioty użytkowe — uzupełniające, intrygujące, inspirujące — wzbogacające wystrój wnętrza.

„Otwarcie w zamknięciu”

Tematem zadania projektowego jest aranżacja przestrzenno-funkcjonalna wybranego wnętrza architektonicznego w połączeniu ze strefą wejściową, ogrodem, przestrzenią publiczną, małą architekturą, roślinnością z wykorzystaniem zadanych produktów lub/i inspirowana wybranym dziełem sztuki.

Jak czytamy na stronie organizatora „Rzeczywistość wielu z nas różni się od tej, którą znaliśmy przed pandemią i wojną w Ukrainie. Lawirujemy między wątłym poczuciem bezpieczeństwa i zagrożeniami, jakie niesie ze sobą tradycyjne uczestniczenie w życiu społecznym czy zawodowym. Nawiązujemy do zeszłorocznego tematu konkursu Izolacja — stan, wybór, konieczność, który odpowiadał na pytania, w jaki sposób możemy umożliwić sobie bezpieczny i komfortowy dystans społeczny. Dzisiaj, perspektywa wyczekiwanego otwarcia na świat — w którym nie tylko nie ma wirusa, ale wszystkie jego negatywne efekty odchodzą w zapomnienie — wydaje się słodko-gorzką perspektywą, zagrożoną innym rodzajem niebezpieczeństwa.

Gdy życie daje Ci cytryny, zrób z nich lemoniadę. Dlatego też tegoroczny temat główny projektu aranżacji wnętrza pt. Otwarcie w zamknięciu może być dowolną, pozytywną interpretacją potencjalnych scenariuszy teraźniejszości lub przyszłości. Zastanówmy się, czy w rzeczywistości zagrożeń, obostrzeń i izolacji jesteśmy w stanie — poprzez projektowanie i aranżację przestrzeni — zminimalizować poczucie zamknięcia i odosobnienia na korzyść dowolnie rozumianego otwarcia, kontaktów międzyludzkich i poprawy jakości życia. Wielokrotnie, o czym przekonaliśmy się podczas pandemii koronawirusa, o wydajności pracy i komforcie życia społecznego decyduje technologia. Dlatego też zachęcamy do umieszczania w projektach elementów innowacyjnych technologii (powszechnie stosowanych lub autorskich abstrakcyjnych pomysłów), które w widoczny sposób wiążą się z projektowaniem przestrzeni".

warunki

Konkurs ma formułę otwartą. Projekty mogą zgłaszać studenci i studentki Wydziałów Architektury i Wydziałów Architektury Wnętrz oraz kierunków pokrewnych z całej Polski. Prace powinny być przygotowane przez jednego autora. Można zgłaszać prace indywidualne, wykonywane podczas kursów akademickich pod opieką prowadzących lub w ramach działalności kół naukowych.

Przedmiotem konkursu jest projekt aranżacji wnętrza mieszkalnego lub niemieszkalnego, w którym znaczącą funkcję pełni światło dzienne oraz który spełnia przynajmniej jeden z warunków:

 • projekt zainspirowany jest wybranym dziełem sztuki,
 • zastosowano w nim meble firmy Vitra,
 • zastosowano w nim szkło architektoniczne firmy AGC,
 • zastosowano w nim oświetlenie firmy Fagerhult,
 • zastosowano w nim rozwiązania suchych tynków firmy Rigips.

Organizatorzy zachęcają, aby wykorzystać dzieło sztuki jako inspirację do kreatywnego stworzenia niepowtarzalnego wnętrza. Dzieło może być wykorzystane jako inspiracja do stworzenia formy, oświetlenia, schematu kolorystycznego czy zbudowania nastroju wnętrza. Projekty powstałe w wyniku inspiracji istniejącym dziełem sztuki muszą zawierać własne elementy twórcze uczestników konkursu.

kalendarium

 • termin składania prac — do 13 czerwca 2022 roku,
 • ogłoszenie wyników i wernisaż prac konkursowych — 21 czerwca 2022 roku o godz. 18.00 w formule online

nagrody

W konkursie przewidziano przyznanie nagród w dwóch kategoriach: wnętrze mieszkalne i wnętrze niemieszklane. Będą to:

 • Nagroda Prorektora ds. Studenckich PK — za najciekawsze wykorzystanie światła dziennego we wnętrzu oraz za stworzenie unikalnej koncepcji przy umiejętnym wykorzystaniu produktów katalogowych,
 • Nagroda Dziekana Wydziału Architektury PK — za wysokie walory estetyczne koncepcji,
 • Nagroda Specjalna Dziekana Wydziału Architektury PK — za wysokie walory estetyczne koncepcji wykonanej przez studenta/studentkę pierwszego roku studiów.

Nagrody sponsorów przyznawane w kategoriach:

 • Mebel — nagroda za najlepsze wykorzystanie mebla, przyznawana za najlepsze wykorzystanie elementów wyposażenia wnętrz firmy Vitra,
 • Szkło — nagroda za najlepsze wykorzystanie szkła dekoracyjnego, przyznawana przez firmę AGC za najlepsze wykorzystanie szkła firmy AGC,
 • Oświetlenie — nagroda za najlepsze sztuczne oświetlenie wnętrza, przyznawana przez firmę Fagerhult
 • Dzieło sztuki — nagroda za najlepsze wykorzystanie dzieła sztuki, przyznawana przez Fundację AP KunstArt Fund,
 • Tektonika wnętrza — nagroda za najlepsze ukształtowanie ścian i sufitów, przyznawana przez firmę Rigips,

Nagrody w każdej kategorii otrzymają także studenci i studentki pierwszego roku.

Prace będą oceniane na podstawie następujących kryteriów:

 • oryginalność odpowiedzi na główny temat konkursu,
 • zastosowanie zasad kompozycji architektonicznej i plastycznej dla uzyskania założonego charakteru wnętrza,
 • umiejętność prawidłowej aranżacji funkcjonalnej wnętrza,
 • potraktowanie wnętrza jako nieodzownej części sekwencji postrzegania architektury — przestrzeń otaczająca budynek, bryła budowli, przestrzeń wewnątrz budynku,
 • podkreślenie związków teorii z praktyką poprzez wykorzystanie dostępnych, obecnych na rynku produktów współczesnego designu wysokiej jakości w nadawaniu wnętrzu jego unikalnego charakteru,
 • twórcze wykorzystanie dzieła sztuki wizualnej jako inspiracji dla kreacji architektonicznej,
 • zastosowanie elementów kompozycji zgodnych ze współczesnymi trendami i technologią.

jury

Skład jury zostanie podany niebawem na stronie konkursu.

więcej informacji

Więcej szczegółów, materiały do pobrania, załączniki do regulaminu i wytyczne dostępne są na stronie konkursu.

warunki

http://wsc.pk.edu.pl/

regulamin

http://wsc.pk.edu.pl/?page_id=110

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
SIATKA - METAL - PROGRESS
Ekologiczne nawierzchnie brukowe
INSPIRACJE