Ogólnopolski

termin składania prac

12.06.2023

„Wnętrze, Światło, Cień”. XIV edycja ogólnopolskiego otwartego studenckiego konkursu architektonicznego

organizator: Katedra Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego | inwestor: AGC Europe, Fagerhult, Rigips, Fundacja AP KunstArt Fund

Trwa XIV edycja ogólnopolskiego, otwartego studenckiego konkursu architektonicznego „Wnętrze, Światło, Cień”. Tegorocznym tematem jest „Gra w płaszczyzny”, a organizatorzy zachęcają do eksperymentowania z projektowaniem wnętrz. Prace można zgłaszać do 12 czerwca br.

cel

Celem konkursu jest podkreślenie związków teorii z praktyką poprzez wykorzystanie dostępnych, obecnych na rynku produktów współczesnego designu wysokiej jakości w nadawaniu wnętrzu jego unikalnego charakteru. Podkreślenie wagi spojrzenia na projekt wnętrza jako kompleksowej całości, począwszy od jego kształtu przestrzennego, materiału i kolorystyki, a także warunków oraz efektów oświetlenia po elementy wyposażenia. Przykłady wzornictwa postrzegane będą nie tylko jako elementy niezbędne funkcjonalnie, ale także jako przedmioty użytkowe — uzupełniające, intrygujące, inspirujące — wzbogacające jego wystrój.

Jak co roku konkurs organizowany jest przez Katedrę Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, pod patronatem: Prorektora ds. Studenckich Politechniki Krakowskiej, Dziekana Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej oraz patronatem honorowym SARP O/Kraków.

Uczestnicy i uczestniczki, wykorzystując oświetlenie, jako tworzywo, równie konkretne, jak materiał ścian, stropów czy posadzek zmagają się z problemem definiowania charakteru przestrzeni wewnątrz budynku. Dopełnieniem autorskich idei są elementy wyposażenia ruchomego — identyfikowalne poprzez produkcję fabryczną ikony designu — wykreowane przez uznanych projektantów, w tym także architektów z całego świata.

Istotnym dążeniem organizatorów konkursu jest promowanie związków teorii z praktyką. Dlatego też stosowane w projektach produkty wybierane są spośród produktów katalogowych, dostępnych na rynku. Tematem zadania projektowego jest aranżacja przestrzenno-funkcjonalna wybranego wnętrza architektonicznego w połączeniu ze strefą wejściową, ogrodem, przestrzenią publiczną, małą architekturą, roślinnością z wykorzystaniem zadanych produktów lub/i inspirowana wybranym dziełem sztuki.

„Gra w płaszczyzny”

„Ziemia jest płaska? Wnętrze to zwykle zbiór połączonych ze sobą pod kątem prostym płaszczyzn, które z zapałem dekorujemy, zasłaniamy, czasem dziurawimy… Nuda? A może funkcjonalność — wszak przy zakrzywionej ścianie trudno postawić mebel, zawiesić obraz. A gdyby tak poeksperymentować? Ścianę, posadzkę czy sufit wygiąć, wydrążyć, połamać? Utworzyć dzięki temu meble. Bawić się planami. Zagrać w płaszczyzny. A może gładka ściana nie jest wcale monotonna? Może jej istota tkwi w byciu płaszczyzną, po to, aby realizować się w roli tła dla narracji, jak w teatrze cieni, gdzie bez niej iluzja zniknęłaby demaskując nagle pozbawiony magii obraz mozolnych zmagań artystów z materią dzieła. We wnętrzu — płaska czy przetworzona — jak pusta kartka tworzy scenę dla zdarzeń, tło dla emocji przeżywanych w kontakcie z przestrzenią” — czytamy na stronie konkursu.

warunki

Konkurs ma formułę otwartą. Projekty mogą zgłaszać studenci i studentki Wydziałów Architektury i Wydziałów Architektury Wnętrz oraz kierunków pokrewnych z całej Polski. Prace powinny być przygotowane przez jednego autora. Można zgłaszać prace indywidualne, wykonywane podczas kursów akademickich pod opieką prowadzących lub w ramach działalności kół naukowych.

Przedmiotem konkursu jest projekt aranżacji wnętrza mieszkalnego lub niemieszkalnego, w którym znaczącą funkcję pełni światło dzienne oraz który spełnia przynajmniej jeden z warunków:

 • projekt zainspirowany jest wybranym dziełem sztuki,
 • zastosowano w nim szkło architektoniczne firmy AGC,
 • zastosowano w nim oświetlenie firmy Fagerhult,
 • zastosowano w nim rozwiązania suchych tynków firmy Rigips.

Organizatorzy zachęcają, aby wykorzystać dzieło sztuki jako inspirację do kreatywnego stworzenia niepowtarzalnego wnętrza. Dzieło może być wykorzystane jako inspiracja do stworzenia formy, oświetlenia, schematu kolorystycznego czy zbudowania nastroju wnętrza. Projekty powstałe w wyniku inspiracji istniejącym dziełem sztuki muszą zawierać własne elementy twórcze uczestników konkursu.

Projekt konkursowy należy przedstawić na maksymalnie 4 planszach o wymiarach 50 cm na 70 cm w układzie pionowym zapisanych w formacie pdf w rozdzielczości 200 dpi oraz formacie jpg o wielkości 1417×1984 (odpowiada to rozmiarowi 50 x 70 cm
w rozdzielczości ekranowej). Należy przygotować osobne pliki dla poszczególnych plansz, wielkość każdego pliku nie może przekroczyć 10 MB). Plansze powinny być opatrzone numerem kodowym składającym się z 6 dowolnych cyfr nadanych przez autora.

Plansze powinny przedstawiać zgodną z autorską ideą koncepcję funkcjonalno-przestrzenną wnętrza oraz przynajmniej jedno z wybranych spośród poniższych zagadnień:

 • oświetlenie,
 • wykończenie szkłem dekoracyjnym,
 • ukształtowanie ścian lub sufitów,
 • powiązanie aranżacji wnętrza z wybranym dziełem sztuki.

Aby nadesłana praca została przyjęta do konkursu należy użyć co najmniej jednego z produktów firmy AGC, Fagerhult, Rigips lub wprowadzić inspirację dziełem sztuki.

Należy:

 • odpowiedzieć na założenie kompozycyjne zawarte w temacie,
 • zaproponować interesujące rozwiązanie przestrzenne,
 • zwrócić szczególną uwagę na prawidłowość powiązań funkcjonalnych oraz odpowiednie powierzchnie pomieszczeń, wielkości ciągów komunikacyjnych, a także relacje pomiędzy wnętrzem i przestrzenią zewnętrzną,
 • zwrócić szczególną uwagę na rolę elementów wyposażenia wnętrza oraz jego oświetlenia stosując wybrane rozwiązania dostępne na rynku (szkło AGC, oświetlenie firmy Fagerhult,, suche tynki i sufity podwieszane firmy Rigips i/lub wykorzystać inspirację dziełem sztuki),
 • zaprojektować oświetlenie sztuczne.

Technika opracowania plansz jest dowolna, ale powinna być czytelna, pozwalająca na jednoznaczne odczytanie projektu.

Uczestnicy i uczestniczki konkursu wskazują dzieła sztuki, które stanowiły inspirację dla stworzenia pracy, umieszczając na planszy oryginał dzieła oraz informację o autorze, roku powstania i źródle, z jakiego dzieło zostało zaczerpnięte. Dzieła, którymi uczestnicy mogą się
inspirować powinny być zaczerpnięte z powszechnie dostępnej domeny publicznej (tj. dzieła sztuki, których autorskie prawa majątkowe wygasają z upływem 70 lat od śmierci twórcy (art. 36 Prawa autorskiego)).

Plansze należy wysłać w formie elektronicznej za pomocą formularza dostępnego pod tym adresem.

nagrody

W konkursie przewidziano przyznanie nagród w dwóch kategoriach: wnętrze mieszkalne i wnętrze niemieszklane. Będą to:

 • Nagroda Prorektora ds. Studenckich PK — za najciekawsze wykorzystanie światła dziennego we wnętrzu oraz za stworzenie unikalnej koncepcji przy umiejętnym wykorzystaniu produktów katalogowych,
 • Nagroda Dziekana Wydziału Architektury PK — za wysokie walory estetyczne koncepcji,

Nagrody sponsorów przyznawane w kategoriach:

 • Szkło — nagroda za najlepsze wykorzystanie szkła dekoracyjnego, przyznawana przez firmę AGC za najlepsze wykorzystanie szkła firmy AGC,
 • Oświetlenie — nagroda za najlepsze sztuczne oświetlenie wnętrza, przyznawana przez firmę Fagerhult
 • Dzieło sztuki — nagroda za najlepsze wykorzystanie dzieła sztuki, przyznawana przez Fundację AP KunstArt Fund,
 • Tektonika wnętrza — nagroda za najlepsze ukształtowanie ścian i sufitów, przyznawana przez firmę Rigips.

Prace będą oceniane na podstawie następujących kryteriów:

 • oryginalność odpowiedzi na temat wiodący,
 • zastosowanie zasad kompozycji architektonicznej i plastycznej dla uzyskania założonego charakteru wnętrza,
 • umiejętność prawidłowej aranżacji funkcjonalnej wnętrza,
 • potraktowanie wnętrza jako nieodzownej części sekwencji postrzegania architektury – przestrzeń otaczająca budynek, bryła budowli, przestrzeń wewnątrz budynku,
 • podkreślenie związków teorii z praktyką poprzez wykorzystanie dostępnych, obecnych na rynku produktów współczesnego designu wysokiej jakości w nadawaniu wnętrzu jego unikalnego charakteru,
 • twórcze wykorzystanie dzieła sztuki wizualnej jako inspiracji dla kreacji architektonicznej,
 • zastosowanie elementów kompozycji zgodnych ze współczesnymi trendami i wiodącą technologią.

kalendarium

 • termin składania prac — do 12 czerwca 2023 roku, przez formularz zgłoszeniowy,
 • ogłoszenie wyników i wernisaż prac konkursowych w SARP Kraków — 27 czerwca 2023 roku o godz. 18.00.

jury

Skład jury zostanie ogłoszony na stronie konkursu.

więcej informacji

Więcej szczegółów, materiały do pobrania, regulamin i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie konkursu.

warunki

http://wsc.pk.edu.pl/

regulamin

http://wsc.pk.edu.pl/wp-content/uploads/2014/01/warunki-wsc-2022_2023.pdf

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE