Kraków

termin składania prac

09.04.2021

XI edycja konkursu architektonicznego o Stypendium Twórcze SARP Oddział Kraków im. prof. Bohdana Lisowskiego

organizator: Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Kraków

Rozpoczęła się XI edycja konkursu architektonicznego o Stypendium Twórcze SARP Oddział Kraków im. prof. Bohdana Lisowskiego. Stypendium skierowane jest do studentów Wydziałów Architektury krakowskich uczelni wyższych, którzy uzyskali stopień inżynierski i rozpoczynają studia magisterskie (studia II stopnia). Stypendium przeznacza się na umożliwienie doskonalenia umiejętności i zdolności twórczych, a także na podjęcie dodatkowej edukacji.

Stypendium Twórcze SARP Kraków im. prof. Bohdana Lisowskiego przyznawane jest szczególnie uzdolnionym studentom Wydziałów Architektury krakowskich uczelni wyższych, którzy ukończyli pomyślnie III rok studiów, uzyskali stopień inżynierski oraz rozpoczynają studia magisterskie (studia II stopnia).

cel

Stypendium przeznacza się na umożliwienie doskonalenia umiejętności i zdolności twórczych, a także na podjęcie dodatkowej edukacji.

warunki

Studenci ubiegający się o Stypendium muszą złożyć:

  • wniosek o przyznanie Stypendium
  • poświadczenie odpowiedniej jednostki administracyjnej WA o wpisie na II stopień studiów
  • portfolio w formacie A3 w układzie poziomym, liczące maksymalnie 30 stron
  • płytę CD lub nośnik danych USB z wersją elektroniczną portfolio

Dokumenty te należy składać w siedzibie SARP w godzinach pracy biura bądź przesłać listem poleconym.

kalendarium

  • Termin składania prac: 09.04.2021 r. do godz. 14:00

nagrody

Stypendium w wysokości 7200 zł brutto (800 zł miesięcznie brutto) przyznane będzie na okres dwóch kolejnych semestrów począwszy od marca 2021 roku do lutego 2022 roku (zwyłączeniem 3 miesięcy wakacyjnych) i wypłacane przez SARP Oddział Kraków.

Sąd konkursowy przewiduje również przyznanie wyróżnień.

sąd konkursowy

Decyzję w sprawie przyznania Stypendium podejmuje jury Stypendium, powoływane przez Zarząd SARP Oddział Kraków w składzie:

  • Przedstawiciel rodziny Profesora,
  • Przedstawiciel katedry uczelni, w której pracował Profesor,
  • Przedstawiciel SARP Oddział Kraków,
  • Przedstawiciel laureatów Stypendium z poprzednich edycji, który uzyskał tytuł magisterski,
  • przedstawiciele strategicznych darczyńców.

więcej informacji

Szczegółowe informacje na temat stypendium oraz warunków jego przyznania dostępne są na oficjalnej stronie organizatora.

regulamin

http://www.sarp.krakow.pl/wp-content/uploads/2021/02/SBL_Regulamin_konkursu_edycja_XI.pdf

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
Dachówki na elewacji – trend w architekturze 2024
DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
INSPIRACJE