Kraków

termin składania prac

10.06.2021

XII Ogólnopolski otwarty studencki konkurs architektoniczny Katedry Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego

organizator: Katedra Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej wraz z firmami: T3 Atelier, AGC Europe, Fagerhult, Rigips oraz Fundacją AP KunstArt Fund

Przedmiotem konkursu jest aranżacja wnętrza dekoracyjnego: zainspirowanego wybranym dziełem sztuki lub/i z zastosowaniem mebli firmy Vitra szkła architektonicznego firmy AGC, oświetlenia firmy Fagerhult, a także suchych tynków firmy Rigips. Podstawowym kryterium oceny i wyboru będzie wydobycie efektów oświetlenia we wnętrzu oraz twórcze wykorzystanie inspiracji dziełem sztuki, a także zastosowanie produktów w projekcie.

Katedra Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej wraz z firmami: T3 Atelier, AGC Europe, Fagerhult, Rigips oraz Fundacją AP KunstArt Fund ogłasza XII Ogólnopolski otwarty studencki konkurs architektoniczny, którego przedmiotem jest aranżacja wnętrza dekoracyjnego: zainspirowanego wybranym dziełem sztuki lub/i z zastosowaniem mebli firmy Vitra szkła architektonicznego firmy AGC, oświetlenia firmy Fagerhult, a także suchych tynków firmy Rigips. Podstawowym kryterium oceny i wyboru będzie wydobycie efektów oświetlenia we wnętrzu oraz twórcze wykorzystanie inspiracji dziełem sztuki, a także zastosowanie produktów w projekcie.

cel

Celem konkursu jest podkreślenie związków teorii z praktyką poprzez wykorzystanie dostępnych, obecnych na rynku produktów współczesnego designu wysokiej jakości w nadawaniu wnętrzu jego unikalnego charakteru. Podkreślenie wagi spojrzenia na projekt wnętrza jako kompleksowej całości, począwszy od jego kształtu przestrzennego, materiału i kolorystyki, a także warunków oraz efektów oświetlenia po elementy wyposażenia – meble oraz oświetlenie.

Przedmiotem konkursu jest aranżacja wnętrza dekoracyjnego: zainspirowanego wybranym dziełem sztuki lub/i z zastosowaniem mebli firmy Vitra szkła architektonicznego firmy AGC, oświetlenia firmy Fagerhult, a także suchych tynków firmy Rigips. Podstawowym kryterium oceny i wyboru będzie wydobycie efektów oświetlenia we wnętrzu oraz twórcze wykorzystanie inspiracji dziełem sztuki, a także zastosowanie produktów w projekcie.

Tegoroczny temat wiodący projektu aranżacji wnętrza może być dowolną interpretacją koncepcji izolacji – upamiętnieniem wydarzeń związanych z pandemią, wyrażeniem pustki, jaką odczuwamy w odosobnieniu, przestrzenią przystosowaną do zachowania reżimu sanitarnego, a także dowolną interpretacją stanu ducha, potrzeb fizycznych i psychicznych związanych ze stanem izolacji, również tej dobrowolnej.

warunki udziału

W konkursie mogą brać udział i ubiegać się o nagrody studenci Wydziałów Architektury i Wydziałów Architektury Wnętrz (lub takich kierunków studiów oraz studiów pokrewnych) z całej Polski. Prace winny być przygotowane przez jednego autora. Można zgłaszać prace indywidualne wykonywane podczas kursów akademickich pod opieką prowadzących lub w ramach działalności kół naukowych.


Projekt konkursowy należy przedstawić na maksymalnie 4 planszach o wymiarach 50 cm na 70 cm w układzie pionowym zapisanych w formacie pdf w rozdzielczości 200dpi oraz formacie jpg o wielkości 1417 x 1984 (odpowiada to rozmiarowi 50 x 70 cm w rozdzielczości ekranowej).


Uwaga: Co najmniej jedna plansza powinna przedstawiać zgodną z autorską ideą koncepcję funkcjonalno-przestrzenną wnętrza. Jedno lub więcej z wybranych spośród poniższych zagadnień można przedstawiać szczegółowo na oddzielnych planszach:


a) oświetlenie,
b) wyposażenie wnętrza w meble,
c) wykończenie szkłem dekoracyjnym,
d) ukształtowanie ścian lub sufitów lub powiązanie aranżacji wnętrza z wybranym dziełem sztuki.

kalendarium

  • Ogłoszenie konkursu: 30.11.2020 r.
  • Termin zgłoszenia udziału: 30.11.2020 r. – 10.06.2020 r.
  • Termin składania prac: 10.06.2021 r. godz. 10:30 – 11:15
  • Posiedzenie Jury: 16.06.2021 godz. 17:00
  • Ogłoszenie wyników: 23.06.2020 godz. 18:00

Prace konkursowe należy składać w siedzibie KKŚM lub pocztą na adres: Katedra Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego, Politechnika Krakowska, Wydział Architektury, ul. Podchorążych 1, 30-084 Kraków. Decyduje data przyjęcia poczty przez kancelarię PK lub sekretariat, nie później niż 10.06.2020 r. lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: konkurs.wnetrze.swiatlo.cien@gmail.com.

nagrody

• Nagroda Prorektora ds. Studenckich PK za najciekawsze wykorzystanie światła dziennego we wnętrzu
• Nagroda Dziekana Wydziału Architektury PK za wysokie walory estetyczne koncepcji
• Nagroda za najlepsze sztuczne oświetlenie wnętrza - firma Fagerhult.
• Nagroda za najlepszą aranżację wnętrza z wykorzystaniem mebla firmy Vitra
• Nagroda firmy AGC za najlepsze wykorzystanie szkła dekoracyjnego
• Nagroda za najlepsze wykorzystanie dzieła sztuki w projekcie - Fundacja AP KunstArt Fund
• Nagroda za najlepsze ukształtowanie ścian i sufitów - firma Rigips

kontakt z organizatorem

Informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod numerem telefonu 012 628 20 22.

Komisarz konkursu: Patrycja Haupt

email: konkurs.wnetrze.swiatlo.cien@gmail.com.

więcej informacji

Materiały do pobrania dostępne są na stronie organizatora.

warunki

http://wsc.pk.edu.pl/?page_id=110

Materiał w architekturze — trendy 2024
LS Dark — żaluzje zaciemniające
INSPIRACJE