Wrocław

termin składania prac

06.09.2023

XXXII edycja konkursu „Piękny Wrocław”

organizator: Prezydent Wrocławia, Towarzystwo Miłośników Wrocławia

Prezydent Wrocławia wspólnie z Towarzystwem Miłośników Wrocławia ogłosił XXXII edycję konkursu „Piękny Wrocław” na najlepszą realizację architektoniczną z lat 2021 i 2022. W imieniu organizatora konkurs przeprowadza Wydział Architektury i Zabytków Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Prezydent Wrocławia wspólnie z Towarzystwem Miłośników Wrocławia ogłosił XXXII edycję konkursu „Piękny Wrocław” na najlepszą realizację architektoniczną z lat 2021 i 2022. W imieniu organizatora konkurs przeprowadza Wydział Architektury i Zabytków Urzędu Miejskiego Wrocławia.

cel

Celem konkursu, jak czytamy w regulaminie, jest promowanie architektury Wrocławia i uhonorowanie szczególnie wartościowych dokonań twórczych.

Najlepsze obiekty wybrane zostaną spośród tych, których budowa zakończyła się w okresie poprzedzającym kolejną edycję konkursu oraz w styczniu roku, w którym odbywa się konkurs.

warunki

Nagrody mogą być przyznawane między innymi w kategoriach: Budynek mieszkalny jednorodzinny, Budynek mieszkalny wielorodzinny, Budynek lub obiekt użyteczności publicznej, Budynek produkcyjny, Obiekt inżynierski, przestrzeń publiczna, Modernizacja obiektu historycznego. Głównym kryterium wyboru są walory architektoniczne, przestrzenne, funkcjonalno-użytkowe, a także kompleksowość realizacji inwestycji.
 
Kategorie oraz ich liczba określane są każdorazowo przez Kapitułę nagrody, w zależności od zgłoszonych obiektów.
 
Zgłoszenia obiektu do konkursu może dokonać każdy, w zgłoszeniu należy podać nazwę i rodzaj obiektu, jego adres, określić jego kategorię i uzasadnić wybór.
 
Wypełnione karty zgłoszenia przyjmowane są w siedzibie Towarzystwa Miłośników Wrocławia oraz w Wydziale Architektury i Zabytków Urzędu Miejskiego Wrocławia.

kalendarium

 • termin przyjmowania zgłoszeń: do 6 września 2023 roku
 • wręczenie nagród: 1 grudnia 2023 roku

nagrody

Nagrody mają charakter honorowy i przyznawane są w formie statuetki, tabliczek znamionowych oraz dyplomów.
 • Nagroda główna (Grand Prix)  statuetka (dla autora projektu), miniatura statuetki, tabliczka znamionowa montowana na obiekcie (dla inwestora) oraz dyplomy dla autora projektu, inwestora i wykonawcy,
 • I Nagroda w każdej kategorii tabliczka znamionowa montowana na obiekcie (dla inwestora) i dyplomy dla autora projektu, inwestora i wykonawcy,
 • II i III Nagroda oraz trzy wyróżnienia w każdej z kategorii – dyplomy dla autora projektu, inwestora i wykonawcy.
Kapituła może dokonać innego przydziału nagród oraz przyznać inną liczbę wyróżnień.

jury konkursu

w skład Kapituły Nagrody „Piękny Wrocław” wejdą:

 • Dyrektor Wydziału Architektury i Zabytków UMW, przewodniczący,
 • Dyrektor Muzeum Architektury,
 • Jeden członek Kapituły rekomendowany przez Prezydenta Wrocławia,
 • Dwóch członków Kapituły rekomendowanych przez Towarzystwo Miłośników
  Wrocławia,
 • Jeden członek Kapituły rekomendowanych przez Stowarzyszenie Architektów
  Polskich,
 • Jeden członek Kapituły rekomendowanych przez Dolnośląską Okręgową Izbę
  Architektów.

więcej informacji

Więcej szczegółów na stronie konkursu.

warunki

https://bip.um.wroc.pl/przetarg/67985/xxxii-edycja-konkursu-piekny-wroclaw

regulamin

https://bip.um.wroc.pl/przetarg/67985/xxxii-edycja-konkursu-piekny-wroclaw

E-DODATEK - Klimatyzacja, wentylacja, ogrzewanie, fotowoltaika – rozwiązania, trendy 2023
Dachówki ceramiczne Röben
RAUVISIO Passion for color 2023
INSPIRACJE