Poznań

termin składania prac

07.05.2021

„Zieleń w mieście” XII edycja

organizator: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Twórców Ogrodów, Międzynarodowe Targi Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu GARDENIA

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Twórców Ogrodów i Międzynarodowe Targi Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu GARDENIA zapraszają do udziału w 12. edycji konkursu „Zieleń w mieście”. Konkurs kierowany jest do architektów krajobrazu, projektantów terenów zieleni oraz studentów kształcących się w tych kierunkach.

cel

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu zagospodarowania skweru położonego przy ul. Karpińskiej w Poznaniu.

warunki

Szczegółowe warunki udziału znajdują się w załączonym regulaminie.

kalendarium

  • Termin składania prac: 07.05.2021 r.
  • Ogłoszenie wyników: do dwóch tygodni po terminie składania prac
  • Wręczenie nagród: 04.11.2021 r.

nagrody

  • I Nagroda: 5 000 zł i dyplom uznania
  • II Nagroda: nagroda rzeczowa i dyplom uznania
  • III Nagroda: nagroda rzeczowa i dyplom uznania

sąd konkursowy

Kontrolę prawidłowości przebiegu konkursu oraz ocenę prac konkursowych sprawować będzie dziewięcioosobowe jury w składzie: pięć osób – ekspertów ze środowisk akademickich, dwie osoby reprezentujące Ogólnopolskie Stowarzyszenie Twórców Ogrodów, jedna osoba reprezentująca Zarząd Zieleni w Poznaniu oraz jedna osoba z Rady Osiedla Podolany.

więcej informacji

Szczegółowe informacje na stronie organizatora konkursu.

regulamin

https://osto.pl/wydarzenie-z-zycia-osto/konkurs-zielen-w-miescie-edycja-xii/

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
Dachówki na elewacji – trend w architekturze 2024

TECTUS®
całkowicie ukryty system zawiasów

www.simonswerk.com
INSPIRACJE