Wyniki konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej bazy warsztatowej Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego — HIPERBAZA w Świdwinie

rozstrzygnięcie konkursu

lipiec 2022

organizator

Powiat Świdwiński

lokalizacja

Świdwin

opis

9 lipca br. rozstrzygnięto jednoetapowy, realizacyjny konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej HIPERBAZY w Świdwinie. Konkurs organizowany był przez Powiat Świdwiński, a rekomendowany przez szczeciński oddział SARP.

Zadaniem, z jakim mierzyli się uczestnicy konkursu, było stworzenie nowoczesnej bazy warsztatowej (HIPERBAZY) dla Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdwinie, o formie architektonicznej nawiązującej do istniejącego zagospodarowania terenu i układzie architektonicznym gwarantującym spójność i funkcjonalność poszczególnych elementów. Jak podkreślano w regulaminie, ważne było wpisanie obiektu w nurt budownictwa ekologicznego, energooszczędnego i uwzględniającego założenia projektowania uniwersalnego.
Nowa baza warsztatowa składać się ma z: głównego budynku warsztatów szkolnych z pracowniami praktycznymi, hali uprawowej, stacji diagnostyki i napraw, budynku garażowego, myjni maszyn rolniczych i placu manewrowego.

Na konkurs złożono dwanaście prac. Sąd konkursowy pod przewodnictwem Dariusza Hermana (SARP Koszalin) w składzie: Miłosz Raczyński (SARP Szczecin, Sędzia Referent), Jacek Lenart (SARP Szczecin), Maciej Siekierski (Politechnika Koszalińska), Zdzisław Pawelec (Wicestarosta Powiatu Świdwińskiego) i Daniel Nowak (Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdwinie) jednogłośnie przyznał pierwszą nagrodę propozycji wrocławskiej pracowni PROLOG. Wyłonieni zostali także laureaci drugiej (P2PA; praca uzyskała 4 na 6 głosów w głosowaniu nad przyznaniem drugiej nagrody) i trzeciej nagrody (D+P architektura Paweł Skóra; praca uzyskała 2 na 6 głosów w głosowaniu nad przyznaniem drugiej nagrody) oraz dwóch równorzędnych wyróżnień — UGO Architecture i zespół stworzony przez IPSO Paulina Sobiech, monomo.studio Marta Mazur i Łukasza Piszczałkę.

I Nagroda

PROLOG

II Nagroda

P2PA

III Nagroda

D+P architektura Paweł Skóra

Wyróżnienie równorzędne

UGO Architecture

Wyróżnienie równorzędne

IPSO Paulina Sobiech, monomo.studio Marta Mazur, Łukasz Piszczałka

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE