Hrubieszowski dom i ogród z klimatem. Wyniki konkursu

rozstrzygnięcie konkursu

czerwiec 2023

organizator

Katedra Architektury Krajobrazu Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej

lokalizacja

Hrubieszów

opis
26 czerwca br. rozstrzygnięto organizowany w ramach projektu „Rozwój lokalny Hrubieszowa — od partycypacji do realizacji” studencki konkurs „Hrubieszowski dom i ogród z klimatem”. W organizowanym przez Katedrę Architektury Krajobrazu Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej jednoetapowym konkursie poszukiwano koncepcyjnego projektu kompleksowego zagospodarowania działki siedliskowej z ogrodem i domem jednorodzinnym dla jednej z trzech wybranych lokalizacji: dom miejski, dom podmiejski lub dom nad rzeką. Celem konkursu było stworzenie bazy dobrych praktyk dotyczących tego, jak budować domy i urządzać przydomowe ogrody w zgodzie z klimatem i dla klimatu.
 
W konkursie udział brać mogli — indywidualnie lub zespołowo — studenci, dyplomanci i absolwenci kierunków architektura, architektura krajobrazu i kierunków pokrewnych, którzy ukończyli studia nie wcześniej niż w roku akademickim 2020/2021.
 
Sąd konkursowy w składzie:
 • dr Izabela Sykta — Katedra Architektury Krajobrazu, Wydział Architektury, Politechnika Krakowska, koordynarorka projektu „Rozwój lokalny Hrubieszowa — od partycypacji do realizacji”,
 • dr hab. Anna Staniewska — Katedra Architektury Krajobrazu, Wydział Architektury, Politechnika Krakowska, współkoordynarorka projektu „Rozwój lokalny Hrubieszowa — od partycypacji do realizacji”,
 • dr Marcin Gierbienis — Katedra Projektowania Architektonicznego, Wydział Architektury, Politechnika Krakowska,
 • Katarzyna Fabijanowska — Katedra Architektury Krajobrazu, Wydział Architektury, Politechnika Krakowska,
 • Agnieszka Greniuk — Katedra Architektury Krajobrazu, Wydział Architektury, Politechnika Krakowska,
 • Anna Wójcik-Dąbrowska — Biuro Projektu Rozwój Lokalny, Urząd Miasta Hrubieszów,
 • Szymon Urbańczyk — LandsArt Biuro Architektoniczno-Krajobrazowe,
 • dr Justyna Tarajko-Kowalska — Katedra Planowania Przestrzennego Projektowania Urbanistycznego i Ruralistycznego, Wydział Architektury, Politechnika Krakowska; sędzia zastępczyni,
 • dr Karolina Porada — Katedra Architektury Krajobrazu, Wydział Architektury, Politechnika Krakowska,
 • dr hab. Jadwiga Środulska-Wielgus prof. PK — Katedra Architektury Krajobrazu, Wydział Architektury, Politechnika Krakowska,
 • dr Jan Łaś — Katedra Planowania Przestrzennego Projektowania Urbanistycznego i Ruralistycznego, Wydział Architektury, Politechnika Krakowska, 
przyznał trzy nagrody, pięć wyróżnień i dwa wyróżnienia honorowe.
 
I Nagrodę zdobył Mateusz Binda z Politechniki Krakowskiej, II — Joanna Kasperowicz z Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych, a III — Anna Raczyńska z Politechniki Świętokrzyskiej. Wyróżnienia przyznano zespołom w składzie: Katarzyna Jamioł, Małgorzata Pięciorak i Krzysztof Pryt z Politechniki Krakowskiej; Zuzanna Dąbrowska, Armina Gevorgyan i Nicole Kwiatanowska-Nawrocka z Politechniki Rzeszowskiej; Wiktoria Chłopek i Angelika Kukla z Politechniki Krakowskiej; Wiktoria Kiełbasa z Politechniki Krakowskiej, Joanna Skępiec i Piotr Wojciechowski ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Weronika Roemer z Politechniki Wrocławskiej. Wyróżnienia honorowe otrzymały prace zespołów z Politechniki Krakowskiej w składzie: Angelika Duda, Tomasz Jaróg, Natalia Rudnik i Maja Sobczak-Rzewnicka oraz z Politechniki Białostockiej: Marta Gryc, Karolina Sadowska i Szymon Siwicki.

I Nagroda

Mateusz Binda

II Nagroda

Joanna Kasperowicz

III Nagroda

Anna Raczyńska

Wyróżnienie

Katarzyna Jamioł, Małgorzata Pięciorak, Krzysztof Pryt

Wyróżnienie

Zuzanna Dąbrowska, Armina Gevorgyan, Nicole Kwiatanowska-Nawrocka

Wyróżnienie

Weronika Roemer

Wyróżnienie

Wiktoria Chłopek, Angelika Kukla

Wyróżnienie

Wiktoria Kiełbasa, Joanna Skępiec, Piotr Wojciechowski

Wyróżnienie honorowe

Angelika Duda, Tomasz Jaróg, Natalia Rudnik, Maja Sobczak-Rzewnicka

Wyróżnienie honorowe

Marta Gryc, Karolina Sadowska, Szymon Siwicki

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE