Zobacz w portalu A&B!
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Jak kultura może pomóc w regeneracji miasta?

30 kwietnia '24

Wielkimi krokami zbliża się czwarta osłona Kongresu Regeneracja Miast w Łodzi. W tym roku wydarzenie organizowane przez ruch Open Eyes EconomyMiasto Łódź poświęcone będzie zagadnieniom kultury miasta regeneracyjnego.

EC1 w Łodzi w dniach 14 i 15 maja br. przejmie Międzynarodowy Kongres Kultura Miasta Regeneracyjnego.

Kultura najczęściej jest rozumiana jako zespół norm wartości i artefaktów będących wytworem cywilizacji. W koncepcji budowania miasta regeneracyjnego nie chcemy traktować kultury jako biznesu, ale jako szczególną infrastrukturę instytucjonalną (otoczenie — środowisko kulturowe), w której odbywa się zmiana trajektorii rozwoju, a kultura staje się największym źródłem korzyści zewnętrznych internalizowanych w sposób bardziej pośredni niż bezpośredni (komercyjny) — tłumaczą tegoroczny motyw przewodni organizatorzy kongresu. — To wymaga zdefiniowania nowego paradygmatu długookresowej polityki kulturalnej miasta, która powinna zostać ukierunkowana zapewnianie miejskim instytucjom kultury wysokiej wiarygodności — dodają.

kultura i architektura

W programie między innymi sesje poświęcone dziedzictwu kulturowemu jako potencjałowi rozwoju miasta, dyskusja o tożsamości Łodzi, analiza genezy i aktualnego stanu projektu Forum Architektury Daniela Libeskinda, okrągły stół poświęcony „ikonom” architektury w procesie odnowy miast, sesja dotycząca finansowania kultury oraz panel o roli obiektów dziedzictwa przemysłowego w procesach odnawiania potencjału rozwojowego miast.

Udział w wydarzeniu jest darmowy, obowiązuje jednak wcześniejsza rejestracja. Program i rejestracja na wydarzenie dostępne są na stronie www.regeneracjamiast.pl

Festiwal Otwartych Pracowni Architektonicznych

Wydarzeniem towarzyszącym kongresowi jest, jak co roku, organizowany przez A&B Festiwal Otwartych Pracowni Architektonicznych. W tej wiosennej edycji FOPY odwiedzimy pracownie OVO Grąbczewscy Architekci (13 maja o 13.00), WWAA (16 maja o 13.00) i Grupa 5 Architekci (17 maja o 13.00). Wszystkie spotkania transmitowane będą na żywo na kanale YouTube oraz na FACEBOOKU A&B.

 
oprac.: Ola Kloc

Głos został już oddany

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
Dachówki na elewacji – trend w architekturze 2024
DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
INSPIRACJE