Zobacz w portalu A&B!
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

O szansach i zagrożeniach związanych z wodą w rolnictwie

30 kwietnia '24

„W złożonych problemach brakuje prostych rozwiązań” powiedział profesor Zbigniew Kundzewicz, hydrolog i klimatolog, podczas otwarcia IV Wodnego Okrągłego Stołu, w tym roku skupionego wokół szans i zagrożeń związanych z wodą w rolnictwie. Organizatorami wydarzenia były ruch Open Eyes Economy i Miasto Wrocław.

Wodny Okrągły Stół, spotkanie ekspertów debatujących na tematy związane z zasobami wodnymi i szukających rozwiązań dla najbardziej palących problemów, odbyło się po raz pierwszy w 2021 roku jako ważny punkt przygotowań do kongresu Miasto-Woda-Jakość Życia. 24 kwietnia br. na Politechnice Wrocławskiej i online miała miejsce czwarta odsłona wydarzenia, której motywem przewodnim była woda w rolnictwie.

obrady IV Wodnego Okrągłego Stołu

obrady IV Wodnego Okrągłego Stołu

fot.: MPWiK Wrocław | Ilustracje udostępnione dzięki uprzejmości organizatorów

W Polsce zmagamy się jednocześnie ze zbyt dużą i zbyt małą ilością wody, co bezpośrednio wpływa na rolnictwo.

Zapotrzebowanie na wodę na pewno będzie rosnąć, ale ciężko ocenić w jakim stopniu. Właściwie dzisiaj się nie rejestruje zużycia wody. Jest mnóstwo ujęć, które są całkowicie niekontrolowane. Warunkiem efektywności ekonomicznej gospodarstw rolnych jest stabilny i wysoki plon dobrej jakości. Do tego woda jest niezbędna mówił Jan Żelazo ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Problemem jest też jakość wody jej zanieczyszczenie w pewnym stopniu wynika z działań rolniczych środki chemiczne, w tym pestycydy, znacząco pogarszają stan wód.

Nie ma w Europie takich zbiorników, które mogłyby spowodować tak bardzo intensywne zakwity wody, jakie teraz widzimy bez wpływu rolnictwa i związków biogennych, które tam dostarczamy. [...] Natura nie jest w stanie wygenerować aż tak dużych ilości biogenów zaznaczył Robert Czerniawski z Uniwersytetu Szczecińskiego.

Rolnictwo w Polsce przechodzi obecnie spore zmiany ulega im model rolnictwa, uniwersytety rolnicze ewoluują w uniwersytety przyrodnicze, dostrzegalne są także różnice pokoleniowe przyszłością ma stać się rolnictwo punktowe i precyzyjne, nie bez znaczenia są też zmiany klimatu i rosnące wymagania wobec produktów rolnych.

Problemem polskiego rolnika, nie jest Zielony Ład, a niska cena, którą dostaje za swoją pracę — mówił Jerzy Kozyra z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach.
Wzrosły ceny energii, nawozów, a ceny, jakie można uzyskać za produkty rolne spadły. To budzi napięcia. Rolnicy, którzy ponoszą ogromne ryzyko klimatyczne, czują niepokój przy każdym podwyższeniu wymagań — podsumował Zbigniew Kundzewicz.

Mateusz Balcerowicz – Zastępca Prezesa PGW Wody Polskie ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą

Mateusz Balcerowicz – Zastępca Prezesa PGW Wody Polskie ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą

fot.: MPWiK Wrocław | Ilustracje udostępnione dzięki uprzejmości organizatorów

Jakie działania należy więc podjąć? We wnioskach płynących ze spotkania pojawiały się głosy dotyczące dialogu ze wszystkimi użytkownikami wód, zbadanie zasobów wodnych przy użyciu najnowszych technologii i systematyczne aktualizowanie baz danych, w czym mają pomóc środki krajowe i zagraniczne.

Całe wydarzenie obejrzeć można online:

 
Wnioski i rekomendacje ze spotkania będą zawarte w Dokumencie Programowym IV Wodnego Okrągłego Stołu „Woda w rolnictwie — szanse i zagrożenia”, którego premiera zaplanowana jest na VI Międzynarodowy Kongres Miasto-Woda-Jakość Życia (15–16 października 2024 roku we Wrocławiu).

Głos został już oddany

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
Dachówki na elewacji – trend w architekturze 2024
DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
INSPIRACJE