Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize
Zobacz w portalu A&B!

Kreatywnie o dziedzictwie – Heritage Innovators Day 2024

19 czerwca '24

Czy do tematu ochrony dziedzictwa można podejść w sposób kreatywny? Jak najnowsze technologie mogą pomóc w jego zachowaniu i czy współczesny dizajn może szukać inspiracji w tradycyjnym rzemiośle? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań usłyszeć można było podczas Heritage Innovators Day 2024, które odbyło się 11 czerwca w Rzeszowie.

Nowy Europejski Bauhaus i dziedzictwo kulturowe

Doktryny regulujące działania w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego zmieniały się diametralnie na przestrzeni czasu, odpowiadając na nowe wyzwania, prądy myślowe, a także sposoby, w jakie dobra kultury postrzegane są przez społeczeństwo. Dzisiaj ochrona dziedzictwa w Europie staje się przedmiotem dyskusji nie tylko w kontekście zachowania świadectw przeszłości, lecz także dostępności, aktywizacji społecznej czy zrównoważonego rozwoju. Wszystkie te zagadnienia spotykają się w definicji Nowego Europejskiego Bauhausu, czyli interdyscyplinarnego, unijnego projektu, który zakłada promowanie zmian i inwestycji związanych ze środowiskiem zbudowanym. Przedsięwzięcia realizowane w ramach Nowego Europejskiego Bauhausu mają bazować na wartościach takich jak piękno, zrównoważony rozwój czy wspólnota. O tym, w jaki sposób zaprząc w te działania ochronę dziedzictwa kulturowego debatowano podczas Heritage Innovators Day 2024, które odbyło się 11 czerwca w Rzeszowie pod hasłem „Nowy Europejski Bauhaus siłą napędową przemysłów kreatywnych”.

Heritage Innovators Day 2024

Heritage Innovators Day 2024

© Fundacja 8Marca, zdjęcia wykonali: Patryk Ogorzałek/ Michał Łepecki / shooteditdeliver.eu

Heritage Innovators Day 2024

Współcześnie działania skupione wokół dziedzictwa kulturowego wymagają interdyscyplinarnego podejścia, które łączy w sobie sfery biznesu, ekologii, branż kreatywnych oraz nauki. Dlatego też podczas zorganizowanej z inicjatywy Fundacji 8Marca konferencji usłyszeć można było głosy pochodzące ze środowisk akademickich i finansowych, ze świata kultury oraz rządów i jednostek samorządowych. Dyskusje obracały się wokół czterech ścieżek tematycznych — „Współpraca”, w ramach której rozmawiano o udziale i współpracy przedstawicieli przemysłów kreatywnych w ramach Nowego Europejskiego Bauhausu; „Technologia”, gdzie zaprezentowano technologiczne innowacje w zakresie ochrony, konserwacji, modernizacji i reinterpretacji dziedzictwa; „Kreatywność”, która zawierała w sobie rozmowy na temat relacji pomiędzy współczesnym dizajnem a rzemiosłem tradycyjnym; „Włączenie”, podczas której dyskutowano o tym, w jaki sposób dziedzictwo kulturowe może przyczynić się do zwiększenia integracji społecznej. Oprócz wykładów i paneli dyskusyjnych odbyły się również warsztaty dotyczące rewitalizacji małych miast Podkarpacia oraz Nowego Europejskiego Bauhausu, a uczestnikom i uczestniczkom udostępniona została wystawa tematyczna.

Heritage Innovators Day 2024

Robert Konieczny podczas Heritage Innovators Day 2024

© Fundacja 8Marca, zdjęcia wykonali: Patryk Ogorzałek/ Michał Łepecki / shooteditdeliver.eu

Do szerokiego grona osób prelegenckich należały między innymi dr Sanela Klarić, posłanka na sejm Bośni i Hercegowiny będąca laureatką nagrody Nowego Europejskiego Bauhausu w 2024 roku, Ivo Krankowski, reżyser i producent netflixowego serialu „1670”, Małgorzata Dembowska z pracowni WXCA i Robert Konieczny z biura KWK Promes oraz Hubert Trammer reprezentujący okrągły stół Nowego Europejskiego Bauhausu. Z odpowiedzialną za konferencję fundacją 8marca współpracowała Politechnika Rzeszowska, która udzieliła wydarzeniu między innymi przestrzeni w Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnym.

Jesteśmy bardzo wdzięczni, że Wydział Budownictwa Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej tak aktywnie włączył się w przygotowanie Heritage Innovators Day. Wydarzenie było częścią wspólnego projektu stworzenia w Rzeszowie transgranicznego Centrum Doskonałości w zakresie konserwacji zabytków. Sukces naszego wydarzenia sprawił, że zaczynamy już rozmowy o kolejnej edycji — mówiła Natalia Gnoińska, prezeska Fundacji 8Marca.

Heritage Innovators Day 2024

Heritage Innovators Day 2024

© Fundacja 8Marca, zdjęcia wykonali: Patryk Ogorzałek/ Michał Łepecki / shooteditdeliver.eu

Jak zapowiada fundacja, podczas kolejnych edycji wydarzenia opracowywane mają być konkretne narzędzia i rozwiązania mające na celu wspomaganie kreatywnego podejścia do ochrony dziedzictwa kulturowego.

Z pełnym nagraniem z Heritage Innovators Day 2024 zapoznać się można na należącym do Fundacji 8Marca kanale YouTube: 

 
Przemysław Ciępka

Głos został już oddany

Światło Cię Uniesie – okna, które zmieniają dom — Fakro INNOVIEW
Światło Cię Uniesie – okna, które zmieniają dom — Fakro INNOVIEW
Dachówki ceramiczne Röben – zawsze na czasie
INSPIRACJE