Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na koncepcję przebudowy trzech kamienic na cele mieszkaniowe w Katowicach przy ulicy Mariackiej

rozstrzygnięcie konkursu

listopad 2019

organizator

SARP Katowice

lokalizacja

Katowice

opis

21 listopada 2019 roku katowicki oddział SARP ogłosił wyniki konkursu architektoniczno-urbanistycznego na koncepcję przebudowy trzech kamienic na cele mieszkaniowe w Katowicach przy ulicy Mariackiej.

Przedmiotem konkursu było opracowanie koncepcji urbanistyczno‑architektonicznej przebudowy na cele mieszkalne trzech kamienic w Katowicach. Opracowanie dotyczyło wielorodzinnych budynków przy ul. Mariackiej 30, 32, 34 wraz z ich przebudową, rozbudową programowo‑przestrzenną oraz zagospodarowaniem przestrzeni zewnętrznych.

Projekty konkursowe miały uwzględnić program użytkowy ukierunkowany na skojarzenie małych mieszkań dla absolwentów z mieszkaniami dla osób starszych, które pozwolą na wytworzenie interakcji tych grup wiekowych i środowisk. Zgodnie z regulaminem konkursu większy lokal przeznaczony ma być na mieszkania dla wychowanków domu dziecka (cohousing). W projekcie należało uwzględnić także zmienność i upływ czasu — osoby młode będą zakładały rodziny i opuszczały to miejsce, seniorzy mogą wymagać opieki, a ograniczenia ich sprawności mogą determinować konieczność wprowadzenia przestrzennych udogodnień.

Sąd konkursowy pod przewodnictwem Andrzeja Dudy przyznał trzy nagrody oraz dwa wyróżnienia honorowe. Zwyciężył projekt autorstwa pracowni Ovo Grąbczewscy Archtekci.

I Nagroda

OVO Grąbczewscy Archtekci

II Nagroda

Archistudio S.C.

III Nagroda

Projektowanie Edyta Marciniak

Wyróżnienie honorowe

DNA Architekci

Wyróżnienie honorowe

Trektura Pracownia Architektoniczna S.C. Tomasz Ginter

Głos został już oddany

Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE