Konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji pawilonu ekspozycyjnego (z zagospodarowaniem terenu) oraz założeń wystawy stałej Muzeum Archeologicznego w Biskupinie

rozstrzygnięcie konkursu

listopad 2023

organizator

Muzeum Archeologiczne w Biskupinie, A2P2 architecture & planning

lokalizacja

Biskupin

opis

16 Listopada 2023 roku  ogłoszono wyniki konkursu architektonicznego na opracowanie koncepcji pawilonu ekspozycyjnego (z zagospodarowaniem terenu) oraz założeń wystawy stałej Muzeum Archeologicznego w Biskupinie. Konkurs organizowany był  i prowadzony przez A2P2 architecture & planning. Był również rekomendowany przezSARP.

Nowy pawilon nie ma stanowić konkurencji, lecz uzupełniać program rezerwatu archeologicznego, kontynuować działalność człowieka na tym terenie i być świadectwem współczesnej kultury i osiągnięć cywilizacyjnych. Z kolei nowa wystawa stała zapewniać ma informacje na temat lokalnego osadnictwa, rekonstrukcji w rezerwacie oraz metod badań archeologicznych.

Prace konkursowe oceniał Sąd konkursowy w składzie:

 • Piotr Śmierzewski – przewodniczący sądu, SARP Oddział Koszalin
 • Michał Sikorski – sędzia referent, SARP Oddział Warszawa
 • Jacek Wiśniewski – SARP Oddział Bydgoszcz
 • dr Henryk P. Dąbrowski – Dyrektor MAB
 • Joanna Witulska – główna specjalistka ds. wystaw MAB
 • Sambor Gawiński – Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków
 • Olgierd Sobkowiak – Dyrektor Departamentu Zamówień Publicznych, Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 • Maciej Czepiel – Naczelnik Wydziału ds. Obsługi Inwestycji Urzędu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
 • Natalia Budnik – architektka krajobrazu
 • Małgorzata Schmidt – SARP Oddział Bydgoszcz
 • Marcin Kwietowicz – SARP Oddział Warszawa
 • dr Marcin Gawroński – ekspert ds. rozwiązań proekologicznych
 • Anna Pawlicka-Zabojszcz – sędzia rezerwowa, SARP Oddział Bydgoszcz
 • dr Monika Arczyńska – sekretarza konkursu (bez prawa głosu), A2P2

Sąd konkursowy przyznał I, II i III nagrodę oraz 5 wyróżnień.

I Nagroda

PROLOG

II Nagroda

Karol Żurawski Pracownia Projektowa

III Nagroda

Maciej Siuda Pracownia

Głos został już oddany

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
Dachówki na elewacji – trend w architekturze 2024
DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
INSPIRACJE