Wyniki studialnego konkursu na projekt Centrum Sportowo-Edukacyjnego im. Kazimierza Deyny w Starogardzie Gdańskim

rozstrzygnięcie konkursu

marzec 2022

organizator

Gmina Miejska Starogard Gdański

lokalizacja

Starogard Gdański

opis
18 marca br. poznaliśmy wyniki studialnego, jednoetapowego konkursu na projekt koncepcji architektoniczno‑budowlanej siedziby Centrum Sportowo‑Edukacyjnego im. Kazimierza Deyny w Starogardzie Gdańskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu. Planowany przez Gminę Miejską Starogard Gdański obiekt powstać ma w obrębie kompleksu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Olimpijczyków 1.
 
Projektowany obiekt stanowić ma uzupełnienie dla istniejącego Stadionu Miejskiego i szlaku edukacyjno‑historycznego upamiętniającego urodzonego w Starogardzie Gdańskim sportowca.
 
Nowy budynek pełnić będzie funkcje: ekspozycyjną (prezentującą postać Kazimierza Deyny na tle piłkarskim i społecznym, upowszechniającą wiedzę zarówno o samym piłkarzu, jak i dyscyplinie sportowej, którą uprawiał) i szkoleniowo‑sportową (skupioną na prowadzeniu warsztatów tematycznych i szkoleń).
 
Jury pod przewodnictwem Marzeny Klein, Dyrektorki Ośrodka Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim, w składzie: Maria Landowska (Sędzia referent), dr Barbara Jaszczuk-Skolimowska, Iwona Trocha (Zastępczyni Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim), Janusz Karczyński (naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego, Urząd Miasta Starogard Gdańskim), Małgorzata Kwiatkowska (zastępczyni naczelnika Wydziału Planowania i Urbanistyki, Urząd Miasta Starogard Gdański), Renata Połomska (naczelnik Wydziału Informacji Społecznej, Urząd Miasta Starogard Gdański) i Olgierd Lichy (pracownik Wydziału Organizacyjnego, Urząd Miasta Starogard Gdański), zgodnie z zapisami regulaminu, przyznał pierwszą nagrodę i dwa równorzędne wyróżnienia.
 
I Nagrodę zdobyła szczecińska pracownia MC Architekci Marcin Czyżewski, a wyróznienia — prace Jakuba Marczewskiego i Natalii Walaszkowskiej.

I Nagroda

MC Architekci Marcin Czyżewski

Wyróżnienie

Jakub Marczewski

Wyróżnienie

Natalia Walaszkowska

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE