Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Cmentarza Wojskowego Żołnierzy Wojska Polskiego na Westerplatte

rozstrzygnięcie konkursu

grudzień 2020

organizator

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

lokalizacja

Gdańsk

opis

21 grudnia 2020 roku ogłoszono wyniki konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Cmentarza Wojskowego Żołnierzy Wojska Polskiego na Westerplatte.

Celem konkursu było wyłonienie najkorzystniejszej pracy stanowiącej koncepcję cmentarza Żołnierzy Wojska Polskiego na Westerplatte, która w sposób odpowiedni dla rangi historycznej i kulturowej symbolicznego miejsca rozpoczęcia II wojny światowej upamiętni poległych żołnierzy Wojska Polskiego, a jednocześnie będzie stanowić podstawę do opracowania pełnej dokumentacji umożliwiającej realizację inwestycji. Na konkurs wpłynęło 27 prac, które zostały poddane weryfikacji, a następnie ocenie.

Sąd konkursowy w składzie: dr hab. Bolesław Stelmach (dyrektor NIAiU, przewodniczący sądu konkursowego), Paweł Wład. Kowalski (Prezes Zarządu Oddziału Wybrzeże SARP, sędzia referent), Wojciech Augustyniak (SARP Oddział Wybrzeże w Gdańsku), dr Izabela Burda (Politechnika Gdańska), dr hab. Agnieszka Gębczyńska-Janowicz (Politechnika Gdańska), Oskar Grąbczewski (OVO Grąbczewscy Architekci), dr Janusz Janowski (Prezes ZPAP), prof. Stanisław Radwański (rzeźbiarz), Igor Strzok (Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków), prof. Lech Tempczyk (UTP w Bydgoszczy), prof. Stanisław Fiszer (Fiszer Atelier 41), Witold Zandfos, Marta Sękulska-Wrońska (Prezes Zarządu SARP Warszawa), dr hab. Jan Sikora (ASP Gdańsk), Andrzej M. Chołdzyński (AMC-ANDRZEJ M. CHOŁDZYŃSKI) przyznał I Nagrodę zespołowi NM architekci w składzie: Zuzanna Szpocińska, Karolina Kayzer, Tomasz Marciniewicz, Jerzy Grochulski.

I Nagroda

NM Architekci

II Nagroda

Piotr Pasierbiński, Duc Ngo

III Nagroda

Andrzej Sołyga, Marek Kuciński, Paweł Mysera

Wyróżnienie regulaminowe pieniężne

Marcin Galas Autografstudio

Wyróżnienie regulaminowe pieniężne

Restudio Jacaszek Architekci

Wyróżnienie honorowe pierwszego stopnia pozaregulaminowe

Zakład Usług Technicznych Tycjan Kołodziejczyk

Wyróżnienie regulaminowe honorowe

Dżus G.K. Architekci

Wyróżnienie honorowe pozaregulaminowe

Paweł Nowicki, Karolina Borkowska, Ewa Kosiacka-Beck

Wyróżnienie honorowe pozaregulaminowe

Jacek Szczęsny Archi-Cad

Wyróżnienie honorowe pozaregulaminowe

Karol Żurawski, Dawid Roszkowski, Natalia Budnik

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE