Konkurs na koncepcję Parku Naturalnego Golędzinów w Warszawie

rozstrzygnięcie konkursu

wrzesień 2023

organizator

Miasto Stołeczne Warszawa we współpracy z Oddziałem Warszawskim Stowarzyszenia Architektów Polskich

lokalizacja

Warszawa

opis

Rozstrzygnięto konkurs zorganizowany przez Miasto Stołeczne Warszawa i działający w jego ramach Zarząd Zieleni wraz z Oddziałem Warszawskim Stowarzyszenia Architektów Polskich na koncepcję Parku Naturalnego Golędzinów w Warszawie.

Celem konkursu było uzyskanie najlepszej pod względem przyrodniczym, krajobrazowym i funkcjonalnym, a także architektonicznym i przestrzennym/urbanistycznym koncepcji adaptacji i niezbędnej modernizacji cennych przyrodniczo obszarów położonych na terenie Golędzinowa w Warszawie jako Park Naturalny Golędzinów.

Jego celem było również uzyskanie rozwiązania projektowego dającego wytyczne do wyznaczenia terenów do objęcia ochroną (projektowanie poprzez odpowiednie rozmieszczenie programu i funkcji oraz związanych z nimi elementów zagospodarowania). Rozwiązania te mają umożliwić zatrzymanie antropopresji, ukierunkowanie ruchu, a przede wszystkim ochronę obszarów objętych konkursem.

Konkurs był konkursem ograniczonym, jednoetapowym, realizacyjnym.

Prace oceniał sąd konkursowy w składzie:

 • prof. Sławomir Gzell – przewodniczący sądu konkursowego, SARP Oddział Warszawski
 • Rafał Mroczkowski – sędzia referent, SARP Oddział Warszawski
 • dr Kinga Kmicic – asystentka sędziego referenta, SARP Oddział Warszawski
 • Dominik Górecki – SARP Oddział Warszawski
 • Małgorzata Nowaczyk – sędzia ze strony Organizatora, Zastępczyni Dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego
 • Magdalena Młochowska – sędzia ze strony Organizatora, Dyrektorka Koordynatorka ds. zielonej Warszawy
 • Agata Witkowska – sędzia ze strony Organizatora, Zespół ds. Programowych Zarządu Zieleni m.st. Warszawy
 • Iwona Zwolińska – sędzia ze strony Organizatora, Dział Wisła Zarządu Zieleni m.st. Warszawy
 • Renata Niewitecka – sędzia ze strony Organizatora, Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska, Radna m.st. Warszawy
 • Jacek Jeżewski – sędzia ze strony Organizatora, Burmistrz Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
 • dr Mirosław Gajdak – sędzia ze strony Organizatora, Zespół ds. Programowych Zarządu Zieleni m.st. Warszawy
 • Agnieszka Lewandowska – sekretarza konkursu, SARP Oddział Warszawski

I nagrodę otrzymała pracownia eM4.Pracownia Architektury. Brataniec. II nagrodę otrzymała Autorska Pracownia Architektury CAD. III Nagroda otrzymała topoScape i Archigrest. Wyróżnienie otrzymała Marta Tomasiak i Zygmunt Borawski

I Nagroda

eM4.Pracownia Architektury Brataniec

II Nagroda

Autorska Pracownia Architektury CAD

III Nagroda

topoScape, Archigrest

Wyróżnienie

Pracownia Architektury Krajobrazu. Marta Tomasiak, Zygmunt Borawski

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE