Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej Teatru Polskiej Opery Królewskiej

rozstrzygnięcie konkursu

wrzesień 2023

organizator

Polska Opera Królewska | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

lokalizacja

Warszawa

opis

Znamy wyniki konkursu na koncepcję architektoniczną Teatru Polskiej Opery Królewskiej w Warszawie. Celem Konkursu było uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno–użytkowym koncepcji budynku Polskiej Opery Królewskiej (POK) wraz z zagospodarowaniem terenu.

Konkurs był konkursem realizacyjnym, w którym nagrodą była nagroda pieniężna oraz zaproszenie autora (Uczestnika konkursu) wybranej pracy konkursowej do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, w celu wykonania usługi na podstawie pracy konkursowej.

Prace oceniał sąd konkursowy w składzie:

  • dr hab. Magdalena Kozień-Woźniak – Przewodnicząca Sądu Konkursowego. Profesor Politechniki Krakowskiej, Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, Członek Komisji Architektury i Urbanistyki PAN Oddział w Krakowie, Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) Oddział Kraków.
  • Iwona Pastwa-Zarychta – Członek Sądu Konkursowego. Zastępca Dyrektora – ds. Finansów i Administracji Polska Opera Królewska.
  • dr hab. Zbigniew Myczkowski – Członek Sądu Konkursowego. Profesor Politechniki Krakowskiej, Członek Państwowej Rady Ochrony Przyrody, Rady Ochrony Zabytków i Głównej Komisji Konserwatorskiej.
  • Piotr Walkowiak – Członek Sądu Konkursowego. Przedstawiciel Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
  • Jacek Lenart – Sędzia referent. Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) Oddział Szczecin.
  • Marek Szeniawski – Członek Sądu Konkursowego Sekretarz Generalny Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP), Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) Oddział Warszawski.
  • Wojciech Wagner – Członek Sądu Konkursowego. Zastępca Dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Miasta Warszawy.
  • Piotr Lewicki – Członek Sądu Konkursowego. Zastępca Przewodniczącego Kolegium Sędziów Konkursowych SARP Oddział Kraków, Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) Oddział Kraków,
  • dr hab. Piotr Lorens – Członek Sądu Konkursowego. Profesor Politechniki Gdańskiej,

Sekretarzem konkursu jest Rafał Mroczkowski.

I Nagroda

STELMACH I PARTNERZY BIURO ARCHITEKTONICZNE

II Nagroda

APA Wojciechowski

III Nagroda

Dżus GK Architekci | Restudio Jacaszek Architekci

Wyróżnienie

WXCA

Wyróżnienie

Schmidt Hammer Lassen Architects | Dedeco | Nagata Acoustics International

Wyróżnienie

AMC – ANDRZEJ M. CHOŁDZYŃSKI

Głos został już oddany

Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE