Jednoetapowy, realizacyjny, ograniczony konkurs na koncepcję architektoniczną przebudowy Rynku w Skale

rozstrzygnięcie konkursu

grudzień 2023

organizator

Urząd Miasta i Gminy w Skale, SARP oddział Kraków

lokalizacja

Skała

opis

Urząd Miasta i Gminy w Skale i SARP oddział Kraków ogłosili wyniki konkursu na przebudowę rynku w Skale.

Celem konkursu było uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym koncepcji architektonicznej przebudowy Rynku w Skale.

Konkurs był jednoetapowy, ograniczony i realizacyjny.

Projekty oceniał sąd konkursowy w składzie:

  • Kazimierz Łatak — Przewodniczący Sądu Konkursowego, SARP Oddział Kraków,
  • dr arch. Marcin Włodarczyk — Referent Sądu Konkursowego, SARP Oddział Kraków,
  • Marlena Wolnik — SARP Oddział Poznań,
  • prof. arch. Piotr Burak-Gajewski — Sędzia Konkursowy Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP,
  • Dawid Litwa — Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skała,
  • Sylwia Seweryn — Kierowniczka Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta i Gminy Skała,
  • Aleksandra Mikuła — Przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu, Planowania Przestrzennego i Gospodarczego Rady Miejskiej w Skale,
  • Barbara Szwajcowska — Przewodnicząca Senioralnej Rady Miejskiej,
  • Szczepan Misiak — Inspektor ds. Nadzoru Inwestorskiego Gminy Skała.

Asystentem sędziego referenta jest Piotr Urbanowicz z SARP Oddział Kraków.

Sekretarzem konkursu jest Marcin Buczek-Palczyński z SARP Oddział Kraków.

Przyznano trzy nagrody i jedno wyróżnienie.

I Nagroda

LOESCH + PARTNERZY

II Nagroda

Patryk Gwiazda, Joanna Wierzbicka-Engelking

III Nagroda

NM Architekci Tomasz Marciniewicz, Zuzanna Szpocińska, Jerzy Grochulski

Wyróżnienie Honorowe

SAN ARCHITEKTURA RAFAŁ OLEKSIK

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE