Konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji rewitalizacji i adaptacji dla celów muzealnych, kulturalnych i naukowych zespołu pałacowego i założenia obronnego w Bieżuniu

rozstrzygnięcie konkursu

grudzień 2023

organizator

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, SARP oddział Warszawa

lokalizacja

Bieżuń

opis

12 grudnia 2023 roku Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu oraz SARP Oddział Warszawa ogłosiły wyniki konkursu na rewitalizacje zespołu pałacowego w Bieżuniu.

Celem konkursu było uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno–użytkowym koncepcji Zespołu pałacowego Bieżuń. Przedmiotem konkursu była koncepcja architektoniczno-przestrzenna kompleksu zespołu pałacowego i założenia obronnego w Bieżuniu wraz z zagospodarowaniem terenu parku.

Konkurs był konkursem dwuetapowym, studialno-realizacyjnym i otrzymał nr 1044 SARP. Konkurs polegał na stworzeniu koncepcji rewitalizacji i adaptacji dla celów muzealnych, kulturalnych i naukowych zespołu pałacowego i założenia obronnego w Bieżuniu.

Głównym założeniem projektu było stworzenie zespołu pałacowo-muzealnego, w którym możliwe będzie rozwijanie działalności muzealnej, kulturalnej i naukowej. Jednym z najważniejszych zadań będzie organizowanie wystaw, konferencji i sympozjów naukowych, spotkań artystycznych, plenerów, warsztatów literackich o charakterze tak lokalnym jak i międzynarodowym.

Pracę oceniał sąd konkursowy w składzie:

  • Andrzej Bulanda — przewodniczący, SARP Oddział Warszawa,
  • Kamil Miklaszewski — sędzia referent, SARP Oddział Warszawa,
  • Michał Sikorski — SARP Oddział Warszawa,
  • Paweł Cukrowski — dyrektor Departamentu Kultury Promocji i Turystyki Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego,
  • Andrzej Szymański — Burmistrz Miasta i Gminy Bieżuń,
  • Kamil Szczepkowski — Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie Delegatura w Ciechanowie,
  • Anna Rzeszotarska — Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu,
  • Jerzy Piotrowski — Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.

Funkcję sekretarza konkursu pełnił architekt krajobrazu Rafał Mroczkowski z SARP Oddział Warszawa.

Przyznano I,II i III nagrodę oraz dwa wyróżnienia.

I Nagroda

topoScape | Archigrest

II Nagroda

22 Architekci | Górecki Architekci

III Nagroda

JAZ+Architekci

Wyróżnienie

JRK72 ARCHITEKT JACEK KRYCH

Wyróżnienie

Adamiczka Consulting Jerzy Adamiczka | Bartosz Adamiczka | Tomasz Broma

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE