Wyniki konkursu na zagospodarowanie przestrzeni u zbiegu ulic Kościelnej i Dąbrowskiego w Poznaniu

rozstrzygnięcie konkursu

marzec 2021

organizator

Uniwersytet Artystyczny im. M. Abakanowicz w Poznaniu, Fundacja Nowa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

lokalizacja

Poznań

opis

Ogłoszono wyniki konkursu na zagospodarowanie przestrzeni u zbiegu ulic Kościelnej i Dąbrowskiego w Poznaniu. Zorganizowały go Uniwersytet Artystyczny im. M. Abakanowicz w Poznaniu i Fundację Nową UAP, z inicjatywy Rady Osiedla Poznań–Jeżyce oraz w wyniku rozmów z przedstawicielami właściwych oddziałów Urzędu Miasta Poznania.

Celem konkursu było zagospodarowanie przestrzeni niewielkiego skweru u zbiegu ulic Kościelnej i Dąbrowskiego w Poznaniu oraz stworzenie charakterystycznego punktu na mapie dzielnicy Jeżyce. Organizatorzy konkursu założyli, że OBIEKT/RZEŹBA może stać się znakiem, rodzajem dominanty lub też zaproszeniem do wejścia w obszar ulicy Kościelnej.

Konkurs był adresowany do młodych pracowników UAP z Wydziałów Rzeźby oraz Architektury i Wzornictwa, którzy połączyli swoje siły tworząc cztery koncepcje konkursowe.

Sąd konkursowy w składzie: prof. dr hab. Bogumiła Jung – prezes Fundacji Nowej UAP i prorektor Uniwersytetu Artystycznego im. M. Abakanowicz w Poznaniu, prof. dr hab. Dariusz Kuźma – dziekan Wydziału Architektury i Wzornictwa, dr hab. Rafał Kotwis, prof. UAP – dziekan Wydziału Rzeźby, mec. Krzysztof Koch i Marek Jerzak – przedstawiciele Rady Osiedla Poznań–Jeżyce, Katarzyna Podlewska – wicedyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, Piotr Libicki – Pełnomocnik Prezydenta ds. Estetyki Miasta, Jacek Maleszka – zastępca dyrektora Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków wybrał do realizacji koncepcję autorstwa dr hab. Igora Mikody, prof. UAP i dr inż. arch. Tomasza Piwińskiego pn. „Brama do Jeżyc”.

Jury podkreśliło wysokie walory artystyczne zaproponowanej formy przestrzennej oraz całościowej koncepcji zieleni na opracowywanym terenie - bardzo efektownej, ale jednocześnie stosunkowo prostej w utrzymaniu.

Autorami pozostałych prac są: dr Łukasz Gruszczyński i dr inż. arch. Filip Żuchowski (II miejsce ex aequo),
mgr inż. arch. Hugon Kowalski (II miejsce ex aequo), dr Michał Wielopolski.

I Nagroda

BRAMA DO JEŻYC (dr hab. Igor Mikoda, prof. UAP; dr inż. arch. Tomasz Piwiński)

II Nagroda (ex aequo)

dr Łukasz Gruszczyński i dr inż. arch. Filip Żuchowski

II Nagroda (ex aequo)

Hugon Kowalski, pracownia UGO

Głos został już oddany

Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE