Konkurs na koncepcję architektoniczną budynku Centrum Dydaktycznego Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie

rozstrzygnięcie konkursu

czerwiec 2021

organizator

SARP Częstochowa

lokalizacja

Częstochowa

opis

22 czerwca 2021 ogłoszono wyniki konkursu na koncepcję architektoniczną budynku Centrum Dydaktycznego Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie. Konkurs organizował częstochowski oddział SARP.

Przedmiotem konkursu była koncepcja architektoniczna budynku Centrum Dydaktycznego Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, zlokalizowanego na działce o oznaczeniu 246401_1.0075.26 oraz zagospodarowania tej działki.

Do konkursu wpłynęły 44 prace. Sąd przyznał trzy nagrody pieniężne oraz trzy wyróżnienia honorowe. Za koncepcję najlepiej spełniającą wymagania zamawiającego uznano projekt pracowni P2PA.

Sąd konkursowy obradował w składzie:

Przewodniczący: dr inż. arch. prof. WST Andrzej Grzybowski – sędzia konkursowy, SARP Oddział Katowice

Sędzia referent: mgr inż. arch. Mariusz Błażewicz–sędzia konkursowy, SARP Oddział Częstochowa

Pozostali członkowie:

dr hab. inż. Zygmunt Bąk–prorektor UJD

mgr inż. arch. Maciej Piwowarczyk –sędzia konkursowy, SARP Oddział Częstochowa

mgr inż. Maria Róg–kanclerz UJD

dr hab. Katarzyna Winczek–dziekan Wydziału Sztuki UJD

Funkcję sekretarza organizacyjnego pełniła mgr inż. arch. Joanna Chrapońska – SARP Oddział Częstochowa.

I Nagroda

P2PA

II Nagroda

Domino Grupa Architektoniczna Wojciech Dunaj

III Nagroda

Pracownia Autorska i Biuro Prawne H. J. Buszkiewicz

Wyróżnienie honorowe

Monopi Studio Robert Sendkowski

Wyróżnienie honorowe

Atelier Loegler Architekci

Wyróżnienie honorowe

H2 Architekci

Głos został już oddany

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
Dachówki na elewacji – trend w architekturze 2024

TECTUS®
całkowicie ukryty system zawiasów

www.simonswerk.com
INSPIRACJE