Studialny konkurs na projekt rewitalizacji budynku po młynie w Kcyni

rozstrzygnięcie konkursu

listopad 2023

organizator

Gmina Kcynia

lokalizacja

Kcynia

opis

Gmina Kcynia ogłosiła wyniki studialnego konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej rewitalizacji budynku po młynie przy ulicy Podgórnej 3 w Kcyni i nadanie mu nowych funkcji społeczno-kulturalnych.

W budynku planuje się stworzenie pomieszczeń na potrzeby Izby Pałuckiej, Izby Pamięci prof. Jana Czochralskiego, sal przeznaczonych na prowadzenie warsztatów artystycznych, mniejszych koncertów, działalności kawiarni, restauracji lub punktu gastronomicznego oraz inkubatora spożywczego.

Na konkurs wpłynęło łącznie 10 prac, które komisja pod przewodnictwem pełniącego funkcję Burmistrza Kcyni Wojciecha Niemczyka w składzie: Jan Kurant (Przewodniczący Rady Miejskiej), Magdalena Wyczańska-Jabłkowska (Przewodnicząca Komisji Gospodarki Mieszkaniowej, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych), Aleksandra Dzięciołowska (Kierowniczka Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Kcyni), Adam Zieliński (architekt), Kamila Okrutnik (projektantka wnętrz), Daria Kieraszewicz (przewodniczka po Bydgoszczy i regionie, specjalistka z zakresu tworzenia produktów turystycznych) i Anna Duda-Nowicka (sekretarza komisji konkursowej, pracowniczka Referatu Edukacji, Promocji, Sportu i Kultury Urzędu Miejskiego) oceniła na podstawie takich kryteriów jak walory architektoniczne i urbanistyczne koncepcji oraz ich atrakcyjność użytkowa i estetyczna, w tym możliwość praktycznego wykorzystywania obiektu; funkcjonalność proponowanych rozwiązań; realność i jakość zastosowanych rozwiązań; oryginalność projektu i zastosowanie innowacyjnych rozwiązań.

Najwięcej punktów, a tym samym I Nagrodę zdobyła propozycja Marii Hofman, Katarzyny Karczewskiej i Mikołaja Szewko, studentów pierwszego roku studiów magisterskich na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej.

I Nagroda

Maria Hofman, Katarzyna Karczewska, Mikołaj Szewko

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE