Konkurs realizacyjny SARP 1002 na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku świetlicy sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Żabieńcu (Gmina Piaseczno)

rozstrzygnięcie konkursu

kwiecień 2021

organizator

Gmina Piaseczno, SARP Warszawa

lokalizacja

Żabieniec

opis

26 kwietnia 2021 roku ogłoszono wyniki konkursu realizacyjnego na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku świetlicy sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Żabieńcu (Gmina Piaseczno).

Teren opracowania konkursowego zlokalizowany jest na działce nr 340 położonej w Żabieńcu przy ul. Leśnej i objęty jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Uchwała nr 80/VI/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Żabieniec”.

Sąd konkursowy w składzie: Przewodniczący Jakub Wacławek–architekt, Sędzia SARP Warszawa; Przemysław Kaczkowski–architekt, Sędzia referent, Sędzia Konkursowy SARP Warszawa; Marcin Pałuba–architekt, Sędzia ze strony Organizatora; Kinga Socha–architekt, Sędzia ze strony Organizatora, Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno; Robert Widz–Sędzia ze strony Organizatora, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno; Bartłomiej Gajewski–architekt urbanista, Sędzia ze strony Organizatora, Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno; Leszek Trzmiel–Sędzia ze strony Organizatora, Wydział Inwestycji Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno ocenił 37 prac. Trzy z nich nie podlegały ocenie, ponieważ zostały złożone po terminie.

Obrady zakończyły się przyznaniem przez członków sądu konkursowego I, II, III nagrody, dwóch wyróżnień w postaci nagrody pieniężnej oraz trzech wyróżnień honorowych. Za projekt, który najlepiej spełnił wytyczne regulaminu konkursu i jednocześnie oczekiwania organizatora, jury uznało koncepcję autorstwa pracowni M.O.C. Architekci.

I Nagroda

M.O.C. Architekci

II Nagroda

BM Architekci Marcin Burek Marcin Mańkowski

III Nagroda

Krzysztof Makowski, Renata Telacka, Dariusz Makowski

Wyróżnienie pieniężne

Sonia Manssour Stawiarska, Edyta Węgrzynowicz, Michał Bala

Wyróżnienie pieniężne

Maciej Kolędowicz, Janusz Marchwiński, Jan Biernawski, Michał Dołbniak

Wyróżnienie honorowe

Filip Zieliński, Jakub Wójtowicz, Grzegorz Tracz

Wyróżnienie honorowe

Łukasz Umiński, Karol Mądrecki, Bartosz Jaskulski, Adam Januszek

Wyróżnienie honorowe

Prolog – Bartosz Kowal

Głos został już oddany

Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE