Konkurs na koncepcję urbanistyczno-architektoniczną rewitalizacji zabudowy w rejonie ulic: Oficerskiej, Mierniczej, Cichej, Lekarskiej i A. Krzywoń w Szczecinie

rozstrzygnięcie konkursu

kwiecień 2021

organizator

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże”

lokalizacja

Szczecin

opis

23 kwietnia 2021 roku ogłoszono wyniki konkursu na koncepcję urbanistyczno-architektoniczną rewitalizacji zabudowy w rejonie ulic: Oficerskiej, Mierniczej, Cichej, Lekarskiej i A. Krzywoń w Szczecinie.

Konkurs miał charakter studialno-realizacyjny, a jego przedmiotem było opracowanie i zaprezentowanie przez uczestników koncepcji urbanistyczno-architektonicznej rewitalizacji zabudowy w rejonie ulic: Oficerskiej, Mierniczej, Cichej, Lekarskiej i A. Krzywoń w Szczecinie oraz koncepcji działań rewitalizacyjnych w obszarze starego miasta Dąbie.

Sąd konkursowy w skłądzie: Przewodnicząca Magdalena Staniszkis, SARP Warszawa; Z-ca Przewodniczącego Marek Orłowski, SARP Szczecin; Sędzia Referent Tomasz Cykalewicz, SARP Szczecin; Sędziowie: Jarosław Bondar, Architekt Miasta Szczecin; Angelika Szarniewicz, Biuro Planowania Przestrzennego Miasta; Michał Dębowski, Miejski Konserwator Zabytków; Robert Kowalski-Bertus, Spółdzielnia Mieszkaniowa KIELNIA; Jolanta Skoncej, TBS Prawobrzeże przyznał I, II i III nagrodę oraz dwa wyróżnienia. Zwyciężył projekt autorstwa pracowni Studio A4.

I Nagroda

Studio A4

II Nagroda

DOMINO grupa architektoniczna Wojciech Dunaj

III Nagroda

Bric Architekci

Wyróżnienie

Atrium

Wyróżnienie

Habitat Architekci

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE