Konkurs urbanistyczno-architektoniczny na opracowanie koncepcji "Nowego Centrum Hajnówki" ​

rozstrzygnięcie konkursu

grudzień 2023

organizator

Miasto Hajnówka

lokalizacja

Hajnówka

opis

Urząd Miasta Hajnówka przy wsparciu funduszy EOG zorganizował konkurs architektoniczno-urbanistyczny na nowe centrum w Hajnówce. Konkurs organizowany był w ramach projektu „Hajnówka OdNowa – Zielona transformacja", a za jego organizację odpowiadała pracownia A2P2.

Celem Konkursu było znalezienie najlepszego rozwiązania urbanistycznego dla obszaru planowanego Nowego Centrum Hajnówki z uwzględnieniem uwarunkowań i potencjału miejsca, a także powiązań z terenami sąsiednimi. Oczekiwane było zaproponowanie ogólnodostępnej przestrzeni publicznej o wysokiej jakości oraz zabudowy o charakterze miastotwórczym. Zaproponowane rozwiązania miały służyć otwarciu dyskusji na temat rozwoju Hajnówki.

Prace oceniał Sąd Konkursowy w składzie:

  • Andrzej Jaworski — Przewodniczący sądu konkursowego, JAZ+ Architekci
  • Anna Lebiedzińska-Łuksza — Zastępczyni Przewodniczącego Sądu, UM Hajnówka
  • Łukasz Pancewicz — Sędzia Referent, A2P2
  • dr hab. Halina Łapińska — Politechnika Białostocka
  • Ireneusz Roman Kiendyś — Zastępca Burmistrza Miasta Hajnówka
  • Agnieszka Kowalewska — Architektka Krajobrazu, Urbanistka
  • Paweł Wojdylak — doradca Związku Miast Polskich

Sekretarzą konkursu jest Monika Arczyńska, a jej zastępcą Karol Drobniewski.

Sąd konkursowy nie przyznał pierwszej nagrody. Przyznano drugą i trzecią nagrodę, cztery równorzędne wyróżnienia i trzy wyróżnienia honorowe.

II Nagroda

Rafał Stemporowski

III Nagroda

Alicja Maculewicz i Tomasz Bekas

Wyróżnienie

Angelika Kociołek, Joanna Kazimierczyk, Kinga Kopka , Julia Sobczak, Wiktoria Kowalczyk

Wyróżnienie

Piotr Woldański

Wyróżnienie

Maciej Godlewski , Marta Tambor, Paweł Ośko

Wyróżnienie

Kacper Borek , Marta Myśliwiec, Natalia Stasiak

Wyróżnienie Honorowe

Roksana Socha-Sołościuk, Daria Sarkowicz

Wyróżnienie Honorowe

Monika Cupiał, Klaudia Elsner, Martyna Śmiłowska, Szymon Opania

Wyróżnienie Honorowe

Diana Leoniuk, Naomi Marcelina Filipowicz

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE