Konkurs na opracowanie koncepcji krajobrazowo-architektonicznej zagospodarowania terenu przy ul. Warszawskiej w Ostrołęce

rozstrzygnięcie konkursu

maj 2021

organizator

Miasto Ostrołęka

lokalizacja

Ostrołęka

opis

25 maja 2021 roku rozstrzygnięto konkurs na opracowanie koncepcji krajobrazowo-architektonicznej zagospodarowania terenu przy ul. Warszawskiej w Ostrołęce.

Jego celem było wyłonienie projektu koncepcyjnego, który będzie odpowiadał potrzebom zagospodarowania terenu, jako funkcjonalnej przestrzeni publicznej. Opracowanie miało uwzględniać m.in. ścieżki spacerowo – rekreacyjne zaprojektowane z nawierzchni mineralnej przypominającej gruby piasek, drewnianej lub innej ekologicznej; oczko wodne; ławki parkowe i siedziska oraz ścieżki przyrodnicze. Organizator oczekiwał od uczestników podejścia proekologicznego podczas tworzenia projektu.

W składzie sądu konkursowego zasiadły: Anna Gocłowska – Przewodnicząca; Członkinie: Marta Głosek; Monika Jaworowska; Magdalena Malanowska;
Anna Piasta – Sekretarz.

Zgodnie z regulaminem konkursu, sąd konkursowy brał pod uwagę następujące kryteria i ich znaczenie:

1) walory krajobrazowo-architektoniczne, w tym w szczególności kompozycja założenia przestrzennego i przyjęte rozwiązania funkcjonalne – waga kryterium 80%;

2) walory ekonomiczne z punktu widzenia realizacji i wieloletniej eksploatacji oraz utrzymania elementów zagospodarowania terenu – waga kryterium 20%.

Do konkursu wpłynęło 16 prac. Sąd przyznał trzy regulaminowe nagrody. Za najlepszą koncepcję uznano projekt autorstwa Mateusza Graczyka i Bartłomieja Skowronka z pracowni A88.

I Nagroda

Mateusz Graczyk, Bartłomiej Skowronek (A88)

II Nagroda

Sylwia Ilona Cyran

III Nagroda

Kaja Bursa, Paweł Szott

Głos został już oddany

Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE