Konkurs na koncepcję architektoniczną zagospodarowania terenu ul. Zwycięstwa w Gliwicach, na odcinku od ul. Stanisława Dubois do Rynku

rozstrzygnięcie konkursu

marzec 2024

organizator

Prezydent Miasta Gliwice reprezentowany przez ZDM Gliwice

lokalizacja

Gliwice

opis

14 marca br. ogłoszone zostały wyniki konkursu na koncepcję architektoniczną zagospodarowania terenu ul. Zwycięstwa w Gliwicach, na odcinku od ul. S. Dubois do Rynku.

Spośród zgłoszonych na konkurs 30 prac, 27 spełniało wymogi formalne. Komisja konkursowa w składzie:

  • Adam Neumann — Prezydent Miasta Gliwice, przewodniczący
  • Mariusz Śpiewok — I zastępca Prezydenta Miasta Gliwice, zastępca przewodniczącego
  • Anna Gilner — dyrektorka Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach
  • Ewa Pokorska-Ożóg — Miejska Konserwator Zabytków
  • Grażyna Klose — kierowniczka Referatu Infrastruktury w Wydziale Architektury i Budownictwa UM Gliwice
  • Iwona Pylypenko-Wilk — naczelniczka Wydziału Planowania Przestrzennego UM Gliwice
  • prof. Klaudiusz Fross — Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach
  • Marcin Gomerski — główny specjalista Referatu Utrzymania Zieleni ZDM
  • Joanna Latta — główna specjalistka Referatu Zamówień Publicznych ZDM
  • Iwona Krawieczek — przedstawicielka Referatu Planowania i Inwestycji Drogowych oraz Ewidencji Dróg ZDM, sekretarza komisji

nie przyznała nagrody głównej. Równorzędne wyróżnienia otrzymało 6 koncepcji, na bazie których Wydział Architektury Politechniki Śląskiej stworzyć ma spójną koncepcję będącą podstawą do rozpoczęcia prac projektowych i pozwoli na ogłoszenie przetargu na dokończenie dokumentacji.

Wyróżnienia zdobyli: Adrianna Ślebocka, Adam Szebesczyk i Milena Stefaniuk; ARCHAID Pracownia Architektoniczna, Jacek Szewczyk; Tomasz Marek i Anna Kamińska; Michał Gałuszka; Laura Maroń, Julia Stępień, Konrad Kruczek, Piotr Kasprzyk i Maria Grachowska; Paweł Barczyk i Andrzej Duda.

Wyróżnienie

Adrianna Ślebocka, Adam Szebesczyk, Milena Stefaniuk

Wyróżnienie

ARCHAID Pracownia Architektoniczna Jacek Szewczyk

Wyróżnienie

Tomasz Marek, Anna Kamińska

Wyróżnienie

Michał Gałuszka

Wyróżnienie

Laura Maroń, Julia Stępień, Konrad Kruczek, Piotr Kasprzyk, Maria Grachowska

Wyróżnienie

Paweł Barczyk, Andrzej Duda

Głos został już oddany

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
SIATKA - METAL - PROGRESS
Ekologiczne nawierzchnie brukowe
INSPIRACJE