„Odra most. Odra granica”. Wyniki konkursu na projekt tymczasowej wystawy w Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu

rozstrzygnięcie konkursu

czerwiec 2022

organizator

Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”

lokalizacja

Wrocław

opis

Rozstrzygnięto jednoetapowy konkurs na opracowanie koncepcji artystycznej tymczasowej wystawy w Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu pod roboczym tytułem „Odra most. Odra granica”. Celem ekspozycji planowanej na ostatni kwartał 2022 roku jest ukazanie płynącej przez miasto rzeki z dwóch perspektyw — łączącej i rozdzielającej. Wystawa, zgodnie z założeniami regulaminu, podzielona ma być na dwie strefy o charakterze problemowym. Pierwsza dotyczy Odry jako mostu, a druga — jako granicy.

Na konkurs wpłynęły dwie prace konkursowe. Sąd konkursowy pod przewodnictwem dr. Andrzeja Jerie w składzie: Aleksandra Sroka, dr Wojciech Kucharski, Kamilla Jasińska i Marta Kowalska-Fic (sekretarz konkursu) przyznał nagrodę propozycji pracowni Wzorro Design z Katowic. Autorami drugiej zgłoszonej pracy był zespół z pracowni Koza Nostra Studio z Krakowa.

Zgodnie z regulaminem, autor najlepszej pracy konkursowej zostanie zaproszony do negocjacji, których przedmiotem będzie udzielenie zamówienia publicznego na usługę z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją wystaw.

I Nagroda

Wzorro Design

Projekt konkursowy

Koza Nostra Studio

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE