Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej osiedla wielorodzinnego zrównoważonego przy ul. Kosmicznej w Katowicach

rozstrzygnięcie konkursu

październik 2021

organizator

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, SARP Oddział Katowice

lokalizacja

Katowice

opis
28 października 2021 roku ogłoszono wyniki konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zrównoważonego osiedla wielorodzinnego przy ulicy Kosmicznej w katowickiej dzielnicy Giszowiec. Organizowany na zamówienie Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego przez katowicki Oddział SARP konkurs miał charakter realizacyjny, ograniczony i jednoetapowy.
 
Inwestycja zgodnie z regulaminem powinna być atrakcyjna pod względem formy, komfortowa w użytkowaniu, dostępna ekonomicznie i sprzyjać środowisku naturalnemu. Osiedle, jak założyli organizatorzy konkursu, ma być unikalnym w skali Polski niskoenergetycznym zespołem mieszkaniowym, charakteryzującym się szerokim zastosowaniem rozwiązań proekologicznych i prospołecznych. Powinien także wyróżniać się wysoką jakością przestrzeni wspólnych, co sprzyjać będzie tworzeniu więzi sąsiedzkich oraz zapewniać poczucie komfortu i bezpieczeństwa mieszkańcom w różnym wieku.
 
Sąd konkursowy przyznał dwie nagrody i trzy równorzędne wyróżnienia. Pierwsze miejsce i zaproszenie do negocjacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki przyznano propozycji duetu architektek Kingi BączykMagdaleny Orzeł-Rurańskiej, która, zdaniem Sądu Konkursowego, najlepiej spełnia cel konkursu, prezentuje najlepsze rozwiązanie, kompletne pod względem funkcjonalno-użytkowym i w najbardziej racjonalny sposób realizuje wytyczne Zamawiającego.
 
Prace konkursowe ocenili:
 
Piotr Buśko (IARP, SARP Katowice) – Przewodniczący Sądu konkursowego,
dr Henryk Zubel (IARP, SARP Katowice) – Zastępca Przewodniczącego Sądu konkursowego,
Katarzyna Furgalińska (IARP, SARP Katowice) – sędzia referent;
Mariusz Rachuba (IARP, SARP Katowice),
Marek Pelc (IARP, SARP Katowice),
Mariusz Hyliński (Dyrektor ds. Inwestycji KTBS Sp. z o.o),
Agnieszka Kwiatek (IARP, KTBS Sp. z o.o),
Mariusz Skiba, Wiceprezydent Miasta Katowice.

I Nagroda

Kinga Bączyk, Magdalena Orzeł-Rurańska

II Nagroda

PROLOG: Mirabela Jurczenko, Bartosz Kowal, Wojciech Mazan, Bartłomiej Poteralski

Wyróżnienie

Biuro studiów i projektów Architekt Barbara Średniawa: Barbara Średniawa, Piotr Średniawa

Wyróżnienie

BAH Studio: Mateusz Białek, Marcin Harnasz, Bartłomiej Tymosiak, Piotr Rutkowski

Wyróżnienie

Tomasz Berezowski, Damian Radwański, Piotr Szenkowski, Paweł Maryńczuk

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE