Wyniki konkursu na opracowanie koncepcji rozbudowy Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny

rozstrzygnięcie konkursu

kwiecień 2022

organizator

Muzeum Śląska Opolskiego, SARP Oddział Opole

lokalizacja

Góra Świętej Anny

opis
27 kwietnia br. rozstrzygnięty został jednoetapowy, ograniczony, realizacyjny konkurs na opracowanie koncepcji rozbudowy istniejącego budynku mieszczącego Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Świętej Anny.
 
Rozbudowa istniejącego budynku, oddziału Muzeum Śląska Opolskiego, ma na celu stworzenie nowej oferty edukacyjno-historyczno-przyrodniczej na obszarze wpisanym przez Prezydenta RP na listę Pomników Historii.
 
Zadanie konkursowe obejmowało modernizację i rozbudowę muzeum o dodatkową kubaturę, która pozwoli na zwiększenie powierzchni edukacyjnej i wystawienniczej, a także zaproponowanie wygodnego połączenia wszystkich części — Muzeum Czynu Powstańczego, Działu Przyrody Muzeum Śląska Opolskiego i Parku Krajobrazowego Góra Św. Anny.
 
Sąd Konkursowy pod przewodnictwem Piotra Lewickiego (SARP Kraków), w składzie: Dariusz Bajno (Muzeum Śląska Opolskiego), Iwona Wilczek (SARP Opole), Marcin Gałkowski (SARP Opole), Mariusz Tenczyński (Architekt, SARP Opole), Małgorzata Adamowicz-Nowacka (Sędzia Referent, SARP Opole), Marek Nowacki (Asystent Sędziego Referenta, SARP Opole) przyznał dwie nagrody oraz cztery równorzędne wyróżnienia.
 
Pierwszą nagrodę przyznano pracowni P2PA, a drugą — zespołowi M.O.C. Architekci. Równorzędne wyróżnienia otrzymały zespoły: Aleksander Wadas Studio Zygmunt Borawski, 01 Architekci Roksana Przepiórkowska-Puchała, JAZ+Architekci i Bujnowski Architekci.

I Nagroda

P2PA

II Nagroda

M.O.C. Architekci

Wyróżnienie

Aleksander Wadas Studio Zygmunt Borawski

Wyróżnienie

01 Architekci Roksana Przepiórkowska-Puchała

Wyróżnienie

JAZ+Architekci

Wyróżnienie

Bujnowski Architekci

Głos został już oddany

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
Dachówki na elewacji – trend w architekturze 2024
DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
INSPIRACJE