Wyniki jednoetapowego studenckiego konkursu architektonicznego studialno-koncepcyjnego „UWOLNIĆ BOGDANKĘ”

rozstrzygnięcie konkursu

luty 2024

organizator

SARP Oddział Poznań, Międzynarodowe Targi Poznańskie, Wielkopolska Okręgowa Izba Architektów RP

lokalizacja

Poznań

opis

1 lutego br. podczas Forum Designu i Architektury, odbywającego się w ramach targów BUDMA 2024 ogłoszono wyniki studenckiego studialno-koncepcyjnego konkursu architektonicznego „Uwolnić Bogdankę”.

Przedmiotem konkursu było opracowanie koncepcji zagospodarowania fragmentu terenu zachodniego klina zieleni w obszarze pomiędzy jeziorem Rusałka a parkiem Sołackim w Poznaniu.

Koncepcja zagospodarowania terenu opracowania miała umożliwić stworzenie atrakcyjnej, ogólnodostępnej i wielofunkcyjnej przestrzeni publicznej, służącej wypoczynkowi mieszkańców oraz wzmacnianiu bioróżnorodności i zdolności retencyjnych doliny. Zgłoszone projekty miały odpowiadać na współczesne problemy środowiskowe i sprzyjać łagodzeniu skutków zmian klimatycznych.

Na konkurs zgłoszono 58 prac, które ocenił sąd konkursowy w składzie: 

 • arch. Krzysztof Frąckowiak — przewodniczący sądu,
 • prof. Anna Januchta-Szostak,
 • dr hab. Tomasz Kałuża, prof. UPP,
 • dr hab. Elżbieta Raszeja, prof. UAP,
 • dr hab. Krystyna Solarek, prof. PW,
 • prof. Krzysztof Szoszkiewicz,
 • dr Anna Fikus-Wójcik,
 • Marta Szydłowska — dyrektorka targów Budma, przedstawicielka MTP,
 • arch. Wojciech Krawczuk,
 • arch. Jakub Głaz,
 • arch. Bartosz Jarosz,
 • arch. Bartosz Małecki.

Przyznano trzy I Nagrody równorzędne, dwa wyróżnienia równorzędne oraz wyróżnienie honorowe.

Trzy I Nagrody równorzędne w wysokości 3 tys. zł każda otrzymały zespoły z Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu w składzie:

 • Michał SzymańskiPiotr Banaszek,
 • Aleksandra Bieszka, Aleksandra Mucha, Maria PielachAgata Marciniak,
 • Emilia Cholewa i Michał Kościuk.

Dwa wyróżnienia równorzędne w wysokości 1 tys. zł, otrzymały zespoły w składzie:

 • Aleksandra Chrząstek, Karolina Cieślak, Jakub LewandowskiDaria Bruszkiewicz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie),
 • Zofia NapiontekViktoria Bagińska (UAP).

Wyróżnienie honorowe otrzymał Michał Teodorczyk z Politechniki Warszawskiej.

I Nagroda (ex aequo)

Michał Szymański, Piotr Banaszek

I Nagroda (ex aequo)

Aleksandra Bieszka, Aleksandra Mucha, Maria Pielach, Agata Marciniak

I Nagroda (ex aequo)

Emilia Cholewa, Michał Kościuk

Wyróżnienie (ex aequo)

Aleksandra Chrząstek, Karolina Cieślak, Jakub Lewandowski, Daria Bruszkiewicz

Wyróżnienie (ex aequo)

Zofia Napiontek, Viktoria Bagińska

Wyróżnienie honorowe

Michał Teodorczyk

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE