Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania obrębu Starego Miasta w Raciborzu

rozstrzygnięcie konkursu

maj 2023

organizator

Gmina Racibórz, SARP Oddział Katowice

lokalizacja

Racibórz

opis

30 maja 2023 roku rozstrzygnięto jednoetapowy, realizacyjny konkurs na projekt zagospodarowania przestrzeni obrębu Starego Miasta w Raciborzu.

Celem Konkursu było uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym koncepcji dla inwestycji „Zagospodarowanie obrębu Starego Miasta w Raciborzu”.

Prace konkursowe były oceniane przez pryzmat rozwiązań funkcjonalno-użytkowych terenu i ich powiązania z istniejącymi obiektami oraz przestrzeniami sąsiednimi, atrakcyjności proponowanych rozwiązań, kwestii technicznych, materiałowych i ekonomicznych, ale również realności przy przyjętych rozwiązań oraz rozwiązania strategii proekologicznej w zakresie adaptacji miasta do zmian klimatu i zrównoważonego rozwoju.

Nagrodę przyznał sąd konkursowy w składzie:

 • Piotr Średniawa – Przewodniczący Sądu konkursowego, Sędzia Referent. Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich — SARP Oddział Katowice
 • Rafał Paszenda – Zastępca Przew. Sądu konkursowego. Zastępca Referenta. Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich — SARP Katowice
 • dr Zbigniew Sąsiadek – Sędzia konkursowy. Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich — SARP Katowice
 • Marlena Wolnik – Sędzia konkursowy. Zastępczyni Referenta. Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich — SARP Katowice
 • dr Wojciech Gwizdak – Sędzia konkursowy. Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich — SARP Kielce
 • Dawid Wacławczyk – Sędzia konkursowy. Zastępca Prezydenta Miasta Racibórz
 • Piotr Glapa – Sędzia konkursowy. Naczelnik Wydziału Komunalnego UM Racibórz
 • Łukasz Konarzewski – Sędzia konkursowy. Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków
 • Ewa Klimaszewska – Sędzia konkursowy. Architektka Miejska w Raciborzu
 • Joanna Sokołowska-Moskwiak – Sędzia konkursowy. Dyrektora Instytutu Architektury Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Funkcję Sekretarza Organizacyjnego Konkursu pełni Aleksander Krajewski. Asystentem Sekretarza Organizacyjnego Konkursu został Wojciech Fudala.

I Nagroda

Tecla| Anna Otlik Pracownia Projektowa

II Nagroda

Pigalopus

Wyróżnienie (Ex Aequo)

Inarko

Wyróżnienie (Ex Aequo)

Alicja Maculewicz, Aleksandra Biernacka, Tomasz Bekas, Magdalena Wilczyńska

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE